Home                               

รายการประกวดราคา จังหวัดเพชรบุรี ติดต่อ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3242-5573

1378
05:13am (10/04/14)
1377 pnxlswJPbXbfZSEJC
05:13am (10/04/14)
1376 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค สถานีอนามัยบ้านดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
06:39pm (26/05/10)
1375 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก สถานีอนามัยตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
06:39pm (26/05/10)
1374 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นล่างอาคารสถานีอนามัยตำบลแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงครามกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
06:38pm (26/05/10)
1373 สอบราคาจ้างทาสีอาคารสถานีอนามัยบ้านคลองพลับ จังหวัดสมุทรสงครามกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
06:37pm (26/05/10)
1372 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 สถานีอนามัยตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
06:36pm (26/05/10)
1371 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
06:35pm (26/05/10)
1370 สอบราคาโครงการปรับปรุงทางลอดบ้านไร่กล้วย ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
06:34pm (26/05/10)
1369 สอบราคาซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด จำนวน 22,194 ถุง และนม ยู.เอช.ที รถจืด จำนวน 6,302 กล่องสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
04:27pm (26/05/10)
1368 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบที่ดินเทศบาลฯ บ้านคลองยางงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
02:49pm (25/05/10)
1367 ประมูลเช่าอาคารร้านค้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าสำราญ (ครั้งที่ 3)งานผลประโยชน์ กองคลังเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
02:09pm (24/05/10)
1366 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคารโรงจอดรถดับเพลิง ที่ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายบริหารและพิธีการบิน ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
02:05pm (24/05/10)
1365 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2553ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
09:29am (24/05/10)
1364 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
09:26am (24/05/10)
1363 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ม.1 - ม.2 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
09:25am (24/05/10)
1362 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ม.1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
09:23am (24/05/10)
1361 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
09:17am (24/05/10)
1360 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกึ่งถาวร ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
09:13am (24/05/10)
1359 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จำนวน 8 รายการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
09:10am (24/05/10)
1358 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา ม.3 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
08:58am (24/05/10)
1357 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 12 รายการงานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
08:55am (24/05/10)
1356 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพง อบต.กลัดหลวง ม.3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
08:50am (24/05/10)
1355 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
08:37am (14/05/10)
1354 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2552ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
01:35pm (11/05/10)
1353 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำดิบแบบยื่นในลำน้ำ ม.7 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด
09:12am (11/05/10)
1352 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
09:08am (11/05/10)
1351 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงที่ทำการ อบต.กลัดหลวง ม.3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
09:06am (11/05/10)
1350 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ม.3 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
09:04am (11/05/10)
1349 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
09:02am (11/05/10)
1348 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
08:59am (11/05/10)
1347 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงประตูโรงเก็บเรือหรือกู้ภัยและอื่น ๆ ที่ท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายบริหารและพิธีการบิน ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
08:52am (11/05/10)
1346 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการถนอมอาหาร จำนวน 1 ชุดงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
01:08pm (7/05/10)
1345 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธิตด้านอาหาร จำนวน 1 ชุดงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
01:07pm (7/05/10)
1344 สอบราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช. จำนวน 1 หลังโรงเรียนบ้านบางหอ
01:04pm (7/05/10)
1343 สอบราคาซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
01:02pm (7/05/10)
1342 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
09:56am (7/05/10)
1341 สอบราคาซื้อชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 5 ชุดงานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
09:53am (7/05/10)
1340 สอบราคาซื้อโปรแกรมจำลองการฝึกวิเคราะห์และตรวจซ่อมปัญหาของยานยนต์ จำนวน 2 ชุดงานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
09:52am (7/05/10)
1339 สอบราคาซื้อเครื่องหั่นย่อยซากพืช จำนวน 3 เครื่องสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
09:49am (7/05/10)
1338 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. จำนวน 1 หลังโรงเรียนวัดบางทะลุ
09:47am (7/05/10)
1337 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบมีจอภาพและเครื่องบันทึก จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
03:49pm (3/05/10)
1336 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย บ้านพักข้าราชการ ป้ายชื่อและรั้วตาข่ายลวดถัก ของสถานีอนามัยตำบลสวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
03:47pm (3/05/10)
1335 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน
03:38pm (29/04/10)
1334 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
02:16pm (29/04/10)
1333 สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
02:16pm (29/04/10)
1332 สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
02:13pm (29/04/10)
1331 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
02:10pm (29/04/10)
1330 สอบราคาซื้อรถยนต์ขนยะ พร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 คันฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
03:31pm (28/04/10)
1329 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0300 กม.71+620 - กม.32+200LT, กม.77+400 - กม.86+000LTสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
03:28pm (28/04/10)
1328 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 110 กม.362+000 - กม.334+000สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
03:26pm (28/04/10)
1327 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 110 กม.365+475 - กม.381+150สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
03:19pm (28/04/10)
1326 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานกึ่งถาวร ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
03:16pm (28/04/10)
1325 สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน จำนวน 1,870 ชุดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี
01:34pm (28/04/10)
1324 สอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
03:43pm (27/04/10)
1323 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตรที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
05:13pm (26/04/10)
1322 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
04:57pm (22/04/10)
1321 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 1100 กม.381+650 - กม.100สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
04:55pm (22/04/10)
1320 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 022, 0300 กม.57+950 - กม.66+000, กม.74+073 - กม.76+062สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
04:53pm (22/04/10)
1319 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0200 กม.46+050 - กม.57+100สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
04:51pm (22/04/10)
1318 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีงานบริหารงานทั่วไป สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี
04:48pm (22/04/10)
1317 สอบราคาจ้างจัดทำจัดแต่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณหัวงานเขื่อนแก่งกระจาน จำนวน 6 รายการ งานซ่อมแซมศาลาไทยกลางน้ำหน้าเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
11:05am (22/04/10)
1316 สอบราคาซื้อกระเบื้องเซรามิคและอื่น ๆ จำนวน 3 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
11:03am (22/04/10)
1315 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 1000 กม.338+850 - กม.360+312สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
10:59am (22/04/10)
1314 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0100, 0200 กม.20+950 - กม.24+255, กม.28+855 - กม.31+215, กม.33+500 - กม.42+045สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
10:58am (22/04/10)
1313 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0200, 0300 กม.95+163 ระหว่าง กม.57+50 - กม.67+650, กม.70+900 - กม.70+875สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
10:55am (22/04/10)
1312 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ขนาด 200 มิลลิเมตรที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
08:49am (20/04/10)
1311 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
08:46am (20/04/10)
1310 สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คันกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
08:44am (20/04/10)
1309 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการงานพัสดุ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
08:42am (20/04/10)
1308 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. จำนวน 1 หลังโรงเรียนบ้านดอนยาง
08:38am (20/04/10)
1307 ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
03:20pm (12/04/10)
1306 สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จำนวน 12 รายการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
03:13pm (12/04/10)
1305 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งงานบริหารทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
01:54pm (7/04/10)
1304 สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารมัธยม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จำนวน 4 ห้องงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
01:28pm (2/04/10)
1303 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1100 กม.386+600 - กม.398+500สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
01:25pm (2/04/10)
1302 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1300, 1400 ตอนน้ำรอด - ไชยราช - ท่าแซะสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
01:22pm (2/04/10)
1301 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0200 กม.44 + 640 - กม.55 + 000สำนักทางเหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
01:19pm (2/04/10)
1300 สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินบ่อน้ำข้างที่ทำการ อบต.ท่าแร้ง ม.7 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
01:15pm (2/04/10)
1299 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
01:14pm (2/04/10)
1298 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
01:13pm (2/04/10)
1297 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
01:12pm (2/04/10)
1296 สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องเก็บพัสดุ ของ อบต.ท่าแร้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
01:05pm (2/04/10)
1295 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 42 รายการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
04:04pm (31/03/10)
1294 สอบราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน 400 ตัวแผนกพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:02pm (31/03/10)
1293 ขายทอดตลาดถัสดุ จำนวน 33 รายสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
01:42pm (31/03/10)
1292 จ้างเหมาลงหินแนวคลองโตนดน้อยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ม.12 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
03:35pm (26/03/10)
1291 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
03:26pm (26/03/10)
1290 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
03:25pm (26/03/10)
1289 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
03:20pm (26/03/10)
1288 สอบราคาซื้อเครื่องกรอกระดูกมาสตอยด์ จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
08:46am (26/03/10)
1287 สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจชนิดโค้งงอได้ จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
08:45am (26/03/10)
1286 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก (ลาดยาง) ม.3 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 3)ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
08:44am (26/03/10)
1285 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านหนองขานาง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
03:01pm (24/03/10)
1284 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
02:58pm (24/03/10)
1283 สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
01:43pm (24/03/10)
1282 สอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและส้วม โรงเรียนบ้านบ่อขม ต.ดอนยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
01:39pm (24/03/10)
1281 สอบราคาจ้างเหมาบริการเบี้ยประกันอุบัติเหตุ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 2,500 คน (ครั้งที่ 2)ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
03:33pm (23/03/10)
1280 สอบราคาโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
03:10pm (23/03/10)
1279 สอบราคาโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (ผ้าตัดเสื้อ)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
03:00pm (23/03/10)
1278 ยกเลิกประกาศซื้อเรือติดท้าย จำนวน 1 ลำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
02:48pm (23/03/10)
1277 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเด่นลำไพ ม.7 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
03:18pm (22/03/10)
1276 สอบราคาซื้อหนังสืและสื่อการเรียนรู้สำหรับห้องสมุดประชาชนงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าปล้อง
03:11pm (22/03/10)
1275 สอบราคาจ้างซ่อมแซมเสาตอม่ออาคารเรียน จำนวน 27 ต้นห้องสำนักงานโรงเรียนวัดเกาะแก้ว
03:05pm (22/03/10)
1274 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองดอนตะเกียน ม.2, ม.3 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
04:08pm (19/03/10)
1273 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคลองดินส่งน้ำ ม.4 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
04:07pm (19/03/10)
1272 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ม.5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
04:02pm (19/03/10)
1271 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
04:01pm (19/03/10)
1270 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนคอนกรีตเดิม ม.2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
04:00pm (19/03/10)
1269 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
04:00pm (19/03/10)
1268 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
03:58pm (19/03/10)
1267 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ม.5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
03:57pm (19/03/10)
1266 สอบราคาซื้อการเชื่อมโยงระบบสืบค้นข้อมูลบนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ 2)งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
01:04pm (19/03/10)
1265 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีฝ่ายพัสดุ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ
01:00pm (19/03/10)
1264 สอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
02:53pm (18/03/10)
1263 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำตามแนวถนนทั้งหมู่บ้าน ม.1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 2)ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
02:50pm (18/03/10)
1262 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
02:47pm (18/03/10)
1261 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ท่าวาย ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
02:43pm (18/03/10)
1260 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆโรงเรียนบางตะบูนวิทยา
09:43am (18/03/10)
1259 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 19 เครื่องกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
09:39am (18/03/10)
1258 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
02:39pm (17/03/10)
1257 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ หมู่บ้านโป่งลึก - บางกลอย จำนวน 3 รายการที่ทำการอำเภอแก่งกระจาน
02:36pm (17/03/10)
1256 สอบราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับประชาชนอำเภอบ้านลาดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านลาด
02:33pm (17/03/10)
1255 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ โรงเรียนบ้านด่านโง จำนวน 3 รายการโรงเรียนบ้านด่านโง
02:31pm (17/03/10)
1254 สอบราคาซื้อหนังสือ สื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1,459 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี
09:33am (17/03/10)
1253 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก
09:25am (17/03/10)
1252 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
09:21am (17/03/10)
1251 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
09:13am (17/03/10)
1250 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและอุปกรณ์ ม.3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
09:10am (17/03/10)
1249 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ปึกเตียน คสล. 2 ชั้น ม.3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
08:51am (17/03/10)
1248 ประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 4 รายการ จำนวน 6 ชุดงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย
04:38pm (16/03/10)
1247 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
04:34pm (16/03/10)
1246 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ม.1 - 8 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
04:31pm (16/03/10)
1245 สอบราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง จำนวน 1,372 รายการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง
04:25pm (16/03/10)
1244 สอบราคาซื้อเครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูง จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:23pm (16/03/10)
1243 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
03:44pm (12/03/10)
1242 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
03:42pm (12/03/10)
1241 สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้งกองการศึกษา เทศบาลตำบลเขาย้อย
03:39pm (12/03/10)
1240 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าแลง
03:29pm (12/03/10)
1239 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าแลง
03:28pm (12/03/10)
1238
03:28pm (12/03/10)
1237 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าแลง
03:27pm (12/03/10)
1236 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าแลง
03:25pm (12/03/10)
1235 ประกาศยายพัสดุชำรุด ประจำปี 2549 จำนวน 40 รายการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
04:42pm (11/03/10)
1234 สอบราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
04:39pm (11/03/10)
1233 สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กพรัอมติดตั้ง กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
04:35pm (11/03/10)
1232 สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลังโรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์)
05:21pm (10/03/10)
1231 ประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
05:19pm (10/03/10)
1230 ประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
05:19pm (10/03/10)
1229 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งงานบริหารทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
01:55pm (10/03/10)
1228 จ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเดินชมวิวชายหาดชะอำ (สะพานหิน) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ
01:54pm (10/03/10)
1227 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จำนวน 7 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ กศน.อำเภอเขาย้อย
01:44pm (9/03/10)
1226 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 7 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ กศน.อำเภอเขาย้อย
11:11am (9/03/10)
1225 สอบราคาซื้อหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จำนวน 1,307 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ กศน.อำเภอเขาย้อย
11:07am (9/03/10)
1224 สอบราคาจ้างเหมาบริการเบี้ยประกันอุบัติเหตุ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 2,500 คนห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
11:05am (9/03/10)
1223 สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 2,500 คนห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
10:59am (9/03/10)
1222 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ของโรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 139 รายการงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
10:57am (9/03/10)
1221 สอบราคาเพื่อทำการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) จำนวน 5 เครื่องงานการเงินและส่งกำลังบำรุง กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
10:54am (9/03/10)
1220 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงขยายเสริมผิวจราจรพร้อมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีงานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหลม
10:51am (9/03/10)
1219 สอบราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับห้องสมุดประชาชน จำนวน 2,179 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน
10:47am (9/03/10)
1218 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขม ต.ดอนยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
10:09am (8/03/10)
1217 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที.รสจืด ขนาด 200 มิลลิเมตร จำนวน 16,220 กล่องที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
10:06am (8/03/10)
1216 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.3 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
03:11pm (5/03/10)
1215 สอบราคาโครงการก่อสร้างยกระดับหินผุทับด้วยหินคลุก ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
03:08pm (5/03/10)
1214 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
03:05pm (5/03/10)
1213 สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลม : เหล็กข้ออ้อย งานสะพานข้ามเขื่อนระบายน้ำเพชรบุรีหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:29am (5/03/10)
1212 สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิด NoteBook และอื่น ๆหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:28am (5/03/10)
1211 สอบราคาซื้อรถบรรทุกดับเบิ้ลแค็ป (ดีเซล)หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:22am (5/03/10)
1210 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งประตูและหน้าต่าง งานซ่อมแซมอาคารจุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:20am (5/03/10)
1209 สอบราคาซื้อเหล็กกล่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ งานซ่อมแซมอาคารจุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:19am (5/03/10)
1208 สอบราคาซื้อคอนกรีตบล็อกและอุปกรณ์อื่น ๆ งานซ่อมแซมอาคารจุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:18am (5/03/10)
1207 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบประปา งานซ่อมแซมอาคารจุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:17am (5/03/10)
1206 สอบราคาซื้อดินลูกรังพร้อมเกลี่ยบดทับ งานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:08am (5/03/10)
1205 สอบราคาซื้อแคตอิออนิคแอสฟัลท์อิมัลชั่นสำหรับถนน งานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:06am (5/03/10)
1204 สอบราคาซื้อดินลูกรังพร้อมเกลี่ยบดทับหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:04am (5/03/10)
1203 สอบราคาซื้อแคตอิออนิคแอสฟัลท์อิมัลชั่นสำหรับถนนหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:02am (5/03/10)
1202 สอบราคาจ้างงานจัดทำผนังอลูมิเนียมและกระจกพร้อมติดตั้ง ประตูหน้าต่างหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:01am (5/03/10)
1201 สอบราคาจ้างงานจัดทำป้ายชื่อบนสันเขื่อนแก่งกระจาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
08:48am (5/03/10)
1200 สอบราคาซื้อการเชื่อมโยงระบบสืบค้นข้อมูลบนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรีงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
08:45am (5/03/10)
1199 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 เชื่อม ม.10 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
08:40am (5/03/10)
1198 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสงานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี
08:37am (5/03/10)
1197 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
08:33am (5/03/10)
1196 สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารงานตาข่ายกันนกและงานหลังคากันสาดโรงจอดรถสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
08:30am (5/03/10)
1195 จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข.1042 กม. 24+450 - กม.27+950งานการเงิน สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
03:47pm (3/03/10)
1194 จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ปข.1016 กม.ที่ 14+950 - กม.17+370งานการเงิน สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
03:46pm (3/03/10)
1193 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.5 ต.บางเค็ม และก่อสร้างถนน คสล. และท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
03:43pm (3/03/10)
1192 ประกวดราคาซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเหล็กฉาก : เหล็กกล้าคาร์บอนด์รีดร้อนชนิดแผ่นหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
11:21am (3/03/10)
1191 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คันงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
04:40pm (2/03/10)
1190 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟหงส์ จำนวน 3 โครงการงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
04:39pm (2/03/10)
1189 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
04:32pm (2/03/10)
1188 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายเรียบคลองชลประทาน ม.6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
04:28pm (2/03/10)
1187 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดและสภาพแวดล้อม โรงเรียนวัดดอนทรายฯ ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีโรงเรียนวัดดอนทรายฯ
04:23pm (2/03/10)
1186 สอบราคาโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่สายปากคลองท่าแร้ง ม.5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
04:19pm (2/03/10)
1185 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง/เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจแบบ Protable Volume Respirator จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:15pm (2/03/10)
1184 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในราชการ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 41 รายการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
03:57pm (2/03/10)
1183 สอบราคาซื้อ ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 จำนวน 200 กระสอบ และปุ๋ยรองพื้น สูตร 15-15-15 จำนวน 100 กระสอบฝ่ายบริหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
11:32am (2/03/10)
1182 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โครงการพัฒนาองค์กรและสถาบันเกษตรกร ม.10 ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
11:29am (2/03/10)
1181 สอบราคาจัดซื้อเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
11:22am (2/03/10)
1180 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ และวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
11:15am (2/03/10)
1179 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
11:09am (2/03/10)
1178 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนคีรีรัฐยา (ฝั่งทิศตะวันตก)งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
11:05am (2/03/10)
1177 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และขยายถนน คสล. ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
11:02am (2/03/10)
1176 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
11:00am (2/03/10)
1175 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับชนิดแขวนมือดึง ขนาดไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว จำนวน 6 ชุดงานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
10:57am (2/03/10)
1174 สอบราคาจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
10:55am (2/03/10)
1173 สอบราคาซื้อหนังสือ/สื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1,459 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี
10:52am (2/03/10)
1172 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นน้ำเค็ม เบอร์ 1 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:24pm (25/02/10)
1171 สอบราคาซื้อเรือติดท้าย จำนวน 1 ลำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
03:56pm (24/02/10)
1170 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
03:54pm (24/02/10)
1169 ยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
03:50pm (24/02/10)
1168 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
08:37am (24/02/10)
1167 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำตามแนวถนนทั้งหมู่บ้าน ม.1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
09:04am (23/02/10)
1166 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย ม.1 - 7 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
09:01am (23/02/10)
1165 สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.7 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
10:05am (22/02/10)
1164 สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.4 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
10:04am (22/02/10)
1163 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
10:03am (22/02/10)
1162 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คลส. ม.9 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
10:02am (22/02/10)
1161 สอบราคาจ้างเหมาลงหินแนวคลองโตนดน้อยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ม.12 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
09:52am (22/02/10)
1160 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน ม.1, 7 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
09:49am (22/02/10)
1159 สอบราคาซื้อ DOUBLE BAG CPD A1-450 จำนวน 10,000 ชุดอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
09:46am (22/02/10)
1158 สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถกวาด-ดูด จำนวน 3 คันฝ่ายบริหารและพิธีการบิน ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10:26am (19/02/10)
1157 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยร้านตู๊โภชนา ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
10:24am (19/02/10)
1156 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดถ้ำเขาย้อย ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
10:23am (19/02/10)
1155 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
10:19am (19/02/10)
1154 ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ม.2 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
10:16am (19/02/10)
1153 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
09:00am (18/02/10)
1152 ประมูลจ้างโครงการถนน คสล. ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
04:11pm (17/02/10)
1151 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
04:09pm (17/02/10)
1150 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการงานพัสดุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:26pm (16/02/10)
1149 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.6 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
04:24pm (16/02/10)
1148 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 22 รายการอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
02:44pm (15/02/10)
1147 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9/โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.4 และโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.7 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
02:39pm (15/02/10)
1146 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกวัดพระนอน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
02:38pm (15/02/10)
1145 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
02:36pm (15/02/10)
1144 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ และวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
03:41pm (12/02/10)
1143 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 6 เครื่องงานการเงินและส่งกำลังบำรุง กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชการตำรวจตระเวนชายแดน
03:20pm (12/02/10)
1142 ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร (รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน)ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
03:17pm (12/02/10)
1141 สอบราคาเช่าเหมารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คันงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี
03:17pm (12/02/10)
1140 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม
09:31am (12/02/10)
1139 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลากลาง ม.4 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
09:07am (12/02/10)
1138 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
09:06am (12/02/10)
1137 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.6 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
09:05am (12/02/10)
1136 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
09:04am (12/02/10)
1135 ประมูลจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนบริเวณริมถนนสุวรรณดำริห์ ม.2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
02:51pm (10/02/10)
1134 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
02:48pm (10/02/10)
1133 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ปึกเตียน ม.3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
02:45pm (10/02/10)
1132 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
02:37pm (10/02/10)
1131 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลูตาราดีไฮด์ ไม่น้อยกว่า 18 % ขนาด 1 ลิต จำนวน 4,860 ขวดด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
02:33pm (10/02/10)
1130 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า จำนวน 9,681 แผ่นสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
05:02pm (9/02/10)
1129 จ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3169 กม.ที่ 0+000 ถึง 3+386 และช่วง กม.3+661 ถึง กม.4+000งานการเงิน สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
05:01pm (9/02/10)
1128 สอบราคาซื้อปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 และสูตร 15-15-15ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
02:26pm (9/02/10)
1127 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
02:03pm (9/02/10)
1126 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อพร้อมปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง ม.4 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
02:02pm (9/02/10)
1125 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ม.3 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
02:01pm (9/02/10)
1124 ประมูลซื้อนม ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี จำนวน 466,211 กล่อง/นมพลาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี จำนวน 55,900 ถุงงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
01:56pm (9/02/10)
1123 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
09:47am (5/02/10)
1122 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารกองร้อย 2 - 5 และหอประชุมเล็ก รวม 5 หลังงานการเงินและส่งกำลังบำรุง กองกำบการ 1 กองบังคัยการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
09:45am (5/02/10)
1121 สอบราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้งห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
09:41am (5/02/10)
1120 สอบราคาจ้างเหมาโครงการกขุดลอกดินพร้อมซ่อมแซมเหมืองดาดที่ชำรุด ม.5 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
09:39am (5/02/10)
1119 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนนลูกรังข้างถนน คสล. ม.2 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
09:36am (5/02/10)
1118 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
09:34am (5/02/10)
1117 สอบราคาซื้อวัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
04:53pm (3/02/10)
1116 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตถนนลงลูกรังเลียบคลองห้วยทองคำ ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
04:50pm (3/02/10)
1115 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำห้วยโพธิ์กรุ ม.1 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
04:47pm (3/02/10)
1114 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนและลานจอดรถรอบอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีงานบริหารคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
04:45pm (3/02/10)
1113 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
02:29pm (3/02/10)
1112 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 60 รายการงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
01:46pm (3/02/10)
1111 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารธรรมาภิบาล อบต.บ้านหม้อ ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
01:44pm (3/02/10)
1110 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทยสมุทร ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
01:44pm (3/02/10)
1109 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยบันไดอิฐ ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
01:43pm (3/02/10)
1108 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
01:42pm (3/02/10)
1107 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1, 3, 4 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 15 รายการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
01:41pm (3/02/10)
1106 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
03:00pm (1/02/10)
1105 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.4 - ม.5 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
02:59pm (1/02/10)
1104 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
02:57pm (1/02/10)
1103 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 3175 ตอนควบคุม 0102 กม.0+000 - กม.1+175สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
02:47pm (1/02/10)
1102 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 3177 ตอนควบคุม 0100 กม.1+550 - กม.2+098สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:20pm (29/01/10)
1101 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 3174 ตอนควบคุม 0100 กม.8+250 - กม.9+150สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:19pm (29/01/10)
1100 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 3349 ตอนควบคุม 0100 กม.21+370 - กม.23+112สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:19pm (29/01/10)
1099 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 3175 ตอนควบคุม 0102 กม.14+050 - กม.15+300สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:07pm (29/01/10)
1098 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 3179 ตอนควบคุม 0100 กม.0+500 - กม.1+500สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:06pm (29/01/10)
1097 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 3410 ตอนควบคุม 0100 กม.2+200 - กม.3+175สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:04pm (29/01/10)
1096 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
04:01pm (29/01/10)
1095 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ประจันต์ ม.1 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
03:51pm (29/01/10)
1094 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
11:27am (29/01/10)
1093 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
11:24am (29/01/10)
1092 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเรือ ม.1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
04:45pm (27/01/10)
1091 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
04:41pm (27/01/10)
1090 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมคันทางดินลูกรังพร้อมผิวจราจรหินคลุก ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
04:40pm (27/01/10)
1089 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
04:36pm (27/01/10)
1088 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชะอำ
04:25pm (26/01/10)
1087 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่าเครื่องจักรกล และเช่ารถขนคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
03:04pm (26/01/10)
1086 สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.7 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
02:57pm (26/01/10)
1085 สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.4 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
02:56pm (26/01/10)
1084 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
02:54pm (26/01/10)
1083 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คันสำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
02:50pm (26/01/10)
1082 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรีงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
03:26pm (25/01/10)
1081 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
01:27pm (25/01/10)
1080 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
01:20pm (25/01/10)
1079 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
04:10pm (22/01/10)
1078 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำเลียบลำห้วยโพธิ์กรุ ม.1 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
04:07pm (22/01/10)
1077 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
04:05pm (22/01/10)
1076 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลุมบ่อแอสฟัลติก ม.3 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
04:02pm (22/01/10)
1075 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ประมง) จำนวน 12 รายการสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
03:57pm (22/01/10)
1074 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแหลม
03:25pm (21/01/10)
1073 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
02:56pm (21/01/10)
1072 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
02:54pm (21/01/10)
1071 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปา ม.2 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
09:57am (21/01/10)
1070 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 7 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาย้อย
09:53am (21/01/10)
1069 สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ ชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 2 เครื่องงานพัสดุ โรงพยาบาลเขาย้อย
09:51am (21/01/10)
1068 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ของห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จำนวน 7 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาย้อย
09:48am (21/01/10)
1067 สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ต้นไม้ และกำจัดวัชพืช ภายในท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายบริหารและพิธีการบิน ท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10:07am (20/01/10)
1066 ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น เพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในเขตท้องที่ ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
08:56am (19/01/10)
1065 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 ชุดพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
08:55am (19/01/10)
1064 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
10:41am (15/01/10)
1063 สอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
09:38am (15/01/10)
1062 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาองค์กรและสถาบันเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
09:35am (15/01/10)
1061 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
09:29am (15/01/10)
1060 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 7 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน
09:25am (15/01/10)
1059 จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง สาย รบ.3018 กม.7+000 ถึง กม.9+800งานการเงิน สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
09:20am (15/01/10)
1058 ประกวดราคาซื้อดินสำหรับก่อสร้างพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+300 ถึง กม.5+200หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
11:27am (13/01/10)
1057 สอบราคาซื้อดินสำหรับก่อสร้างพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.15+000 ถึง กม.20+500หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
11:23am (13/01/10)
1056 สอบราคาซื้อดินสำหรับก่อสร้างพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.2+000 ถึง กม.26+460หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
11:21am (13/01/10)
1055 สอบราคาซื้อดินสำหรับก่อสร้างพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.2+000 ถึง กม.7+100หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
11:19am (13/01/10)
1054 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงคูส่งน้ำภายในตำบลยางหย่อง สาย 1 ม.5 ถึง ม.1 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
11:16am (13/01/10)
1053 สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมโรงครัว ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จ.เพชรบุรี จำนวน 1 หลังสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
11:12am (13/01/10)
1052 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณศาลากลางบ้าน ม.6 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
11:09am (13/01/10)
1051 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ สายคลองทิ้งน้ำ D19 ม.1 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
02:34pm (8/01/10)
1050 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อง ของมณฑลทหารบกที่ 15 และกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 จำนวน 4 หลังแผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 15
01:49pm (7/01/10)
1049 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนบางตะบูน - ยี่สาร ถึงโรงเรียนวัดลัด ม.3 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลบางตะบูน
01:44pm (7/01/10)
1048 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 7 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำรวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี
01:32pm (7/01/10)
1047 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดประชาชน จำนวน 7 รายการงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี
01:28pm (7/01/10)
1046 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านแม่คะเมย - บ้านหุบป่ากล้วย ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
10:27am (5/01/10)
1045 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบ 1 พร้อมจอภาพ และเครื่องพิมพ์สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
09:30am (5/01/10)
1044 สอบราคาซื้อเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน 1 ลำงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
09:46am (4/01/10)
1043 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 5 รายงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
09:43am (4/01/10)
1042 จ้างเหมาขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร ม.5 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง
09:40am (4/01/10)
1041 สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตทางลอดวัดท่าไชยศิริ พร้อมฝังท่อระบายน้ำและลงดินหลังท่อ ม.1 - ม.2 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
03:48pm (30/12/09)
1040 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูทิ้งน้ำ สายเลียบถนนสายนาคลอง ม.9 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
03:46pm (30/12/09)
1039 ประมูลจ้างก่อสร้างบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน จำนวน 28 หลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
11:59am (30/12/09)
1038 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อนสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.2 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
03:43pm (29/12/09)
1037 ประกวดราคาจ้างเหมางานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กขุดลอกหนอง ความจุ 50,700 ลบ.ม. ม.4 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
03:39pm (29/12/09)
1036 ประกวดราคาจ้างเหมางานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความจุ 105,200 ลบ.ม. ม.5 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
03:35pm (29/12/09)
1035 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2 บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
03:09pm (29/12/09)
1034 ขายทอดตลาดบ้านพักเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
03:05pm (29/12/09)
1033 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนามพร้อมค้ำยัน รอบสนามยิงปืนห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีแผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 15
02:07pm (28/12/09)
1032 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักพันตรี - พันโท อาคาร 2 ชั้น จำนวน 2 หลังแผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 15
02:03pm (28/12/09)
1031 ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 7 รายการ ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีงานพัสดุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:48pm (25/12/09)
1030 สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 4 คันงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
04:46pm (25/12/09)
1029 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ในพื้นที่สำนักทางหลวงที่ 13สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
04:43pm (25/12/09)
1028 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านโป่งสลอด ม.6 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลา
04:40pm (25/12/09)
1027 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินจากทางรถไฟถึงที่นางเนียบ แก้วใหญ่ พร้อมวางท่อ ม.4, ม.5 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
04:37pm (25/12/09)
1026 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
04:33pm (25/12/09)
1025 จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
03:38pm (25/12/09)
1024 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ ไม่น้อยกว่า 18 % ขนาด 1 ลิต จำนวน 1,620 ขวดด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
09:44am (24/12/09)
1023 สอบราคาโครงการขยายเขตเสียงตามสาย หอกระจายข่าว ม.5 และ ม.6 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
09:41am (24/12/09)
1022 สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลุมบ่อแอสฟัลท์ติก ม.3 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
09:36am (24/12/09)
1021 สอบราคาโครงการขยายเขตประปา ม.6 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
09:34am (24/12/09)
1020 จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก ทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหัวนา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กม.0+000 - กม.1+210งานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ
03:58pm (22/12/09)
1019 จ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก ทางหลวงหมายเลข 3236 บ้านตากแดด อ.บางแพ จ.ราชบุรี กม.9+450 - กม.11+908งานการเงิน สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
03:52pm (22/12/09)
1018 จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม ม.1 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ
03:48pm (22/12/09)
1017 ประมูลจ้างเหมาถมที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 2)งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก
03:44pm (22/12/09)
1016 สอบราคาซื้อดินสำหรับก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ซ้าย - สายใหญ่ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:36am (22/12/09)
1015 สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 2 รายการ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ซ้าย - สายใหญ่ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:30am (22/12/09)
1014 สอบราคาซื้อเสาเข็มทุบเปลือกไม้เนื้อแข็งเบญจพรรณ จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ซ้าย - สายใหญ่ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:25am (22/12/09)
1013 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ซ้าย - สายใหญ่ 3หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 1 ก.ย.52 (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
09:24am (22/12/09)
1012 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ลแลนด์ ประเภทที่ 1 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ซ้าย - สายใหญ่หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:22am (22/12/09)
1011 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
05:20pm (21/12/09)
1010 สอบราคาซื้อต้นพันธุ์ไผ่ตงหรือไผ่สีสุก จำนวน 4,860 ต้นสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
05:18pm (21/12/09)
1009 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โครงการคุมกำเนิดลิงแสม จังหวัดเพชรบุรีฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
05:12pm (21/12/09)
1008 สอบราคาซื้อฮอร์โมนคุมกำเนิดลิงเพศเมียสำหรับฝังใต้ผิวหนังออกฤทธิ์นาน 5 ปี จำนวน 450 อันฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
05:10pm (21/12/09)
1007 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จำนวน 3 จุดที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน
03:43pm (21/12/09)
1006 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองบางเงิน - ศาลาแดง ม.11 เชื่อมต่อ ม.7 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
03:40pm (21/12/09)
1005 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.7 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
03:39pm (21/12/09)
1004 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.4 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
03:35pm (21/12/09)
1003 สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินลูกรังปรับพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ อบต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
03:22pm (21/12/09)
1002 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค ม.2 - ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอเขาย้อย
03:19pm (21/12/09)
1001 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขี่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี (แบบตอกเสาเข็ม) ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
03:29pm (16/12/09)
1000 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนา 200 ซีซี จำนวน 20,956 ถุง และนม UHT ขนาด 200 ซีซี จำนวน 9,566 กล่องสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก
03:20pm (16/12/09)
999 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และขยายถนน คสล. บ้านนางบุญลือ - บ้านนางแก้ว ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
03:16pm (16/12/09)
998 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
03:15pm (16/12/09)
997 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.7 ม.3 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
03:14pm (16/12/09)
996 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนายสุข ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
03:14pm (16/12/09)
995 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนเพชรเกษม - บ้านนายประยูร ม.4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
03:13pm (16/12/09)
994 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางสมร ม.6 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
03:12pm (16/12/09)
993 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนางระเบียบ - บ้านนายอำนวย ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
03:09pm (16/12/09)
992 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC ม.7 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
03:20pm (15/12/09)
991 ยกเลิกประการศประกวดราคาจ้างเหมาทำการฉาบผิว ทางหลวงหมายเลข 3410(0100) ตอนเขาลูกช้าง - ห้วยโสก กม.14+500 - กม.24+500สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
03:16pm (15/12/09)
990 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คันกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
10:22am (14/12/09)
989 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการฉาบผิว ทางหลวงหมายเลข 3410(0100) ตอนเขาลูกช้าง - ห้วยโสก กม.14+500 - กม.24+500สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:33am (14/12/09)
988 ประวดราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3176(0100) ตอนเพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันตก กม.0+475 - กม.3+500สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:30am (14/12/09)
987 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่าเครื่องจักร และเช่ารถขนคอนกรีต โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.8 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
09:49am (11/12/09)
986 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
09:46am (11/12/09)
985 ยกเลิกประกาสสอบราคาจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
09:46am (11/12/09)
984 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 3177 ตอนควบคุม 0100 เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ กม.3+500 - กม.7+275สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:11am (9/12/09)
983 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับใช้ราชการสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 รายการงานพัสดุ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
09:43am (8/12/09)
982 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบก.งานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
10:04am (4/12/09)
981 ประมูลซื้ออุปกรณ์และติดตั้งเครื่องรับวิทยุการกระจายเสียงไร้สายงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย
09:36am (4/12/09)
980 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีงานบริหารทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
03:52pm (2/12/09)
979 สอบราคาซื้อตำราหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 586 รายการ 8,500 เล่มงานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
03:50pm (2/12/09)
978 สอบราคาซื้อเครื่องกว้านระบายขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงอาคารน้ำตกตัววีคลองสายใหญ่ 1หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:45pm (2/12/09)
977 สอบราคาซื้อเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์เครื่องยกขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายหัวหิน 1 ขวา สายใหญ่ 1หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:42pm (2/12/09)
976 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 21 รายการ งานซ่อมแซมสะพานไม้และสะพานตอม่อคอนกรีตพื้นไม้หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:40pm (2/12/09)
975 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมอาคารประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1, 2 และ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:38pm (2/12/09)
974 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขื่อนเพชรหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:36pm (2/12/09)
973 สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงคลองสายใหญ่ 2 ฝั่งขวา กม.16+900 - กม.19+566 เขตท้องที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:34pm (2/12/09)
972 ประกวดราคาจัดซื้อยางแอสฟัลท์ เพื่อใช้ในการดำเนินการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซิล สายทาง พบ.6026 หนองหญ้าปล้อง - บ้านท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 รายการงานการเงิน สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
03:24pm (2/12/09)
971 จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาทางหลวง ด้วยการฉาบผิว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสี่แยกชะอำ - สะพานข้ามทางรถไฟหัวหิน กม.217+185 - กม.220+100สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
03:46pm (1/12/09)
970 จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาทางหลวง ด้วยการฉาบผิว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสี่แยกชะอำ - สะพานข้ามทางรถไฟหัวหิน กม.206+430 - กม.209+340สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
03:44pm (1/12/09)
969 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย จำนวน 5 ชั้น 16 ครอบครัวสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
03:33pm (1/12/09)
968 สอบราคาจ้างพิมพ์ปฏิทินเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2553 จำนวน 6,230 เล่มงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
09:49am (1/12/09)
967 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คันกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
09:47am (1/12/09)
966 สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ ชนาด 360 ลิตร จำนวน 1 เครื่องอาคารคลังพัสดุฯ โรงพยาบาลนครชัยศรี
09:41am (1/12/09)
965 สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน จำนวน 3,588 ชุดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี
04:21pm (27/11/09)
964 สอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถอื 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่องงานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก
05:19pm (26/11/09)
963 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.2 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
05:16pm (26/11/09)
962 ประมูลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 12 ชุดรายการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
05:38pm (25/11/09)
961 สอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 2 รายการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
05:35pm (25/11/09)
960 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
05:32pm (25/11/09)
959 สอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน จำนวน 6 รายการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง
05:29pm (25/11/09)
958 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2553 จำนวน 5 ศูนย์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
05:27pm (25/11/09)
957 สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
05:22pm (25/11/09)
956 สอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน จำนวน 6 รายการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งกระจาน
05:17pm (25/11/09)
955 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ติดตั้งภายในอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีงานบริหารทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
05:14pm (25/11/09)
954 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ม.2 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
04:50pm (23/11/09)
953 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ม.10 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
04:49pm (23/11/09)
952 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.12 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
04:48pm (23/11/09)
951 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
04:47pm (23/11/09)
950 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ม.2 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
04:46pm (23/11/09)
949 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา ม.4 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
04:45pm (23/11/09)
948 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธิตด้านอาหารงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
04:42pm (23/11/09)
947 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการถนอมอาหารงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
04:40pm (23/11/09)
946 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ งานปรับปรุงน้ำตกตัววีคลองสายใหญ่ 1 จำนวน 4 แห่งหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:52pm (23/11/09)
945 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงน้ำตกตัววีคลองสายใหญ่ 1 จำนวน 4 แห่งหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:51pm (23/11/09)
944 สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้น ชั้นคุณภาพ จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงน้ำตกตัววีคลองสายใหญ่ 1 จำนวน 4 แห่งหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:50pm (23/11/09)
943 สอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงน้ำตกตัววีคลองสายใหญ่ 1 จำนวน 4 แห่งหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:48pm (23/11/09)
942 สอบราคาซื้อทรายถมที่ จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมฝ่ายป้องกันน้ำเค็ม จำนวน 6 แห่งหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:47pm (23/11/09)
941 สอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 2 รายการ งานซ่อมแซมรั้วบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2, 3 และ 5หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:46pm (23/11/09)
940 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:43pm (23/11/09)
939 สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม ชั้นคุณภาพ จำนวน 2 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:41pm (23/11/09)
938 สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงคลอง 1 ขวา - 1 ขวา - สายใหญ่ 2 เขตท้องที่อำเภอชะอำหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:40pm (23/11/09)
937 สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงคลอง 6 ขวา - 1 ซ้าย - สายใหญ่ 3 เขตท้องที่อำเภอเมืองเพชรบุรีหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:37pm (23/11/09)
936 สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงคลอง 5 ขวา - 1 ซ้าย - สายใหญ่ 3 เขตท้องที่อำเภอเมืองเพชรบุรีหน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:32pm (23/11/09)
935 จ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พบ.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านฉาง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
11:03am (23/11/09)
934 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านต้นมะพร้าว - บ้านหนองปรง ต.ต้นมะพร้าว อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
11:00am (23/11/09)
933 ยกเลิกประมูลจ้างเหมาถมที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลและอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลหนองจอกสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก
10:59am (23/11/09)
932 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำเพชรบุรี ม.6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
10:48am (23/11/09)
931 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำเพชรบุรี ม.6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
10:48am (23/11/09)
930 ประมูลจ้างโครงการขนย้ายขยะและกำจัดขยะมูลฝอยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
10:43am (23/11/09)
929 สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนห้องสมุดประชาชนอำเภอชะอำ
10:39am (23/11/09)
928 สอบราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดไหล่ถนน รางระบายน้ำ ตัดกิ่งไม้ ดูแลสวนสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาดสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด
10:33am (23/11/09)
927 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขยะในเทศบาลตำบลบ้านลาดสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด
10:32am (23/11/09)
926 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอคารโรงนอนทหาร จุ 60 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 1
05:00pm (17/11/09)
925 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารนั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คันงานพัสดุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:55pm (17/11/09)
924 ขายทอดตลาดทรัพย์สินอาคารเรียน 2 (อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ชั้นล่างโล่ง) โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
04:49pm (17/11/09)
923 สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
09:06am (13/11/09)
922 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง รบ.3046 แยกทางหลวงหมายเลข 325-บ้านตาล อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ช่วง กม.ที่4+000 ถึง กม.ที่ 6+000งานการเงิน สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
09:03am (13/11/09)
921 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีงานบริหารทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
04:54pm (11/11/09)
920 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำสะอาด ขนาดความจุ 60 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง และปรับปรุงพื้นที่ คสล. ขนาด 176 ตรม.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16
03:38pm (11/11/09)
919 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน)ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
04:42pm (10/11/09)
918 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 2 รายการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
04:37pm (10/11/09)
917 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 2 รายการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
10:12am (9/11/09)
916 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองชลประทาน ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
10:10am (9/11/09)
915 สอบราคาซื้อทรายถมที่และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 2 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:09am (9/11/09)
914 สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:06am (9/11/09)
913 สอบราคาซื้อดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:04am (9/11/09)
912 สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 ม. จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:48am (9/11/09)
911 สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลม : เหล็กข้ออ้อย จำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมลานจอดรถและป้ายบนสันเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:43am (9/11/09)
910 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมลานจอดรถและป้ายบนสันเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:42am (9/11/09)
909 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมลานจอดรถและป้ายบนสันเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:42am (9/11/09)
908 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ขนาดต่าง ๆ จำนวน 16 รายการ งานซ่อมแซมศาลาไทยกลางน้ำหน้าเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:39am (9/11/09)
907 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ขนาดต่าง ๆ จำนวน 7 รายการ งานซ่อมแซมอาคารจุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:37am (9/11/09)
906 สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลม : เหล็กข้ออ้อย จำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมอาคารจุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:36am (9/11/09)
905 สอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมอาคารจุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจานหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:35am (9/11/09)
904 ประกวดราคาซื้อดินสำหรับก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:26am (9/11/09)
903 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีแผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 15
09:17am (9/11/09)
902 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.7 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
09:09am (9/11/09)
901 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 รายการอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
08:58am (9/11/09)
900 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณคอขวด : ไหล่ทาง สาย พบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ้านทุ่งขาม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี
08:54am (9/11/09)
899 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
09:33am (5/11/09)
898 สอบราคาจ้างเหมาอโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.2 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
01:22pm (4/11/09)
897 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.3 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
01:22pm (4/11/09)
896 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมมิตร ม.1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
01:21pm (4/11/09)
895 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองอีซุ้ย - ซอย 3 ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
01:21pm (4/11/09)
894 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
01:19pm (4/11/09)
893 ประมูลจ้างเหมาถมที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก
11:35am (3/11/09)
892 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 คนงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
11:30am (3/11/09)
891 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการ จำนวน 1 หลัง อาคารบ้านพักระดับผู้กำกับการ จำนวน 1 หลัง เรือนแถวชั้นประทวน จำนวน 10 คูหา และโรงเลี้ยงสุนัข จำนวน 1 หลังณ งานการเงินและส่งกำลังบำรุง กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก
11:23am (3/11/09)
890 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งไฟไซเลนติดตั้งเบาะนั่งกระบะท้าย จำนวน 1 คันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
09:47am (2/11/09)
889 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU เบอร์ 5 จำนวน 3 เครื่องณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
09:45am (2/11/09)
888 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธิตด้านอาหารงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
04:30pm (28/10/09)
887 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการถนอมอาหารงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
04:28pm (28/10/09)
886 ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่มีจำกัดจำนวนแผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี
03:24pm (28/10/09)
885 สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมประกอบของงานก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลอง D18 เขตบ้านแหลม จ.เพชรบุรีหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:16pm (27/10/09)
884 สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมประกอบของงานก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลอง D1 เขตท้องที่ชะอำ จ.เพชรบุรีหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:15pm (27/10/09)
883 สอบราคาซื้อดินธรรมดา จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายหัวหิน 1 ขวา - สายใหญ่ 1หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:13pm (27/10/09)
882 สอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 2 รายงาน งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายหัวหิน 1 ขวา - สายใหญ่ 1หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:11pm (27/10/09)
881 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายหัวหิน 1 ขวา - สายใหญ่ 1หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:10pm (27/10/09)
880 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายหัวหิน 1 ขวา - สายใหญ่ 1หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:08pm (27/10/09)
879 สอบราคาซื้อเหล็กเส้นแบนและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีร้อนฉาก ขนาดต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ งานซ่อมแซมขยายสะพานข้ามเขื่อนเพชรบุรีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานเขื่อนเพชรบุรีหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:07pm (27/10/09)
878 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ งานซ่อมแซมขยายสะพานข้ามเขื่อนเพชรบุรีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานเขื่อนเพชรบุรีหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:05pm (27/10/09)
877 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ งานซ่อมแซมขยายสะพานข้ามเขื่อนเพชรบุรีพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานเขื่อนเพชรบุรีหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:04pm (27/10/09)
876 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยตำบลบางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (ทดแทนหลังเก่า) จำนวน 1 หลังงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
04:49pm (27/10/09)
875 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงสีโพธิ์แก้ว ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
04:42pm (27/10/09)
874 สอบราคาซื้อตำราและวารสารทางการศึกษา จำนวน 8,824 เล่มงานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
08:58pm (26/10/09)
873 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 2 รายการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
08:48pm (26/10/09)
872 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การสาขางานเครื่องมือทั่วไป จำนวน 1 ชุดงานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
03:03pm (26/10/09)
871 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล (RABEPRAZOLE 20 MG TAB จำนวน 36,400 TAB)อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
03:01pm (26/10/09)
870 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การสาขางานปรับ จำนวน 1 ชุดงานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
02:49pm (26/10/09)
869 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การสาขางานปรับ จำนวน 1 ชุดงานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
02:49pm (26/10/09)
868 ประมูลจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลตำบลเขาย้อย จำนวน 16 แห่งกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
04:09pm (22/10/09)
867 สอบราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ (สารส้มก้อนใส) อัมโมเนียอะลัม สำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม (ผลิตน้ำประปา) จำนวน 334 ถุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
03:39pm (21/10/09)
866 สอบราคาซื้อเครื่องกว้านบานระบาย พร้อมอุปกรณ์เครื่องยก ขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย สายใหญ่ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
04:13pm (20/10/09)
865 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
04:11pm (20/10/09)
864 สอบราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
04:05pm (20/10/09)
863 สอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นและผนังคอนกรีต ปตร.ปากคลอง งานซ่อมแซมอาคาร ปตร.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1, 2 และ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
04:03pm (20/10/09)
862 สอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นและผนังคอนกรีต ปตร.เขื่อนเพชร งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขื่อนเพชรหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
04:02pm (20/10/09)
861 ประมูลจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายเพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ ม.4, 5 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
03:16pm (20/10/09)
860 ประมูลเช่าอาคารร้านค้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าสำราญ (ครั้งที่ 2)งานผลประโยชน์ กองคลังเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
03:05pm (20/10/09)
859 ประมูลเช่าอาคารร้านค้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าสำราญ (ครั้งที่ 2)งานผลประโยชน์ กองคลังเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
03:05pm (20/10/09)
858 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลท่าแร้งออก และปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ออกกำลังกาย ม.2 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
03:01pm (20/10/09)
857 ประกวดราคาซื้อดินสำหรับก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:32am (19/10/09)
856 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:01am (19/10/09)
855 สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตา จำนวน 414 คนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
04:02pm (15/10/09)
854 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณไฟ/แผงสัญญาณฉุกเฉิน จำนวน 1 คันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
10:16am (15/10/09)
853 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 จุด ครั้งที่ 2งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
01:45pm (13/10/09)
852 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.6 (บ้านดอนยี่กรอก) ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 3 ซอยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
01:43pm (13/10/09)
851 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน ม.7 (บ้านดอนขวาง) ม.4 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
01:41pm (13/10/09)
850 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายหัวหิน 1 ขวา - สายใหญ่ 1 จำนวน 1 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
01:39pm (13/10/09)
849 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 งานขยายระบบระบายน้ำผ่านห้วยยางและคลองระบายดี 1 ระยะที่ 2 จำนวน 2 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
01:39pm (13/10/09)
848 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน D18 ระยะที่ 2 จำนวน 2 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
01:38pm (13/10/09)
847 สอบราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 0.20-0.30 ม. หินย่อยเบอร์ 1, 2 งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน D18 ระยะที่ 2 จำนวน 3 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
01:37pm (13/10/09)
846 สอบราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 0.20-0.30 ม. หินย่อยเบอร์ 1, 2 งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน D18 ระยะที่ 2 จำนวน 3 รายการหน่วยง
01:36pm (13/10/09)
845 สอบราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 0.20-0.30 ม. หินย่อยเบอร์ 1, 2 งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน D18 ระยะที่ 2 จำนวน 3 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
01:35pm (13/10/09)
844 สอบราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 0.20-0.30 ม. หินย่อยเบอร์ 1, 2 งานขยายระบบระบายน้ำผ่านห้วยยางและคลองระบาย ดี 1 ระยะที่ 2 จำนวน 3 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
01:34pm (13/10/09)
843 สอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืดและทรายถมที่ จำนวน 2 ราย งานขยายระบบระบายน้ำผ่านห้วยยางและคลองระบายน้ำดี 1 ระยะที่ 2หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
01:34pm (13/10/09)
842 สอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืดและทรายถมที่ จำนวน 2 ราย งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน ดี 18 ระยะที่ 2หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
01:33pm (13/10/09)
841 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน ดี 18 ระยะที่ 2หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
01:33pm (13/10/09)
840 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ งานขยายระบบระบายน้ำผ่านห้วยยางและคลองระบาย ดี 1 ระยะที่ 2หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
01:31pm (13/10/09)
839 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
01:28pm (13/10/09)
838 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ 4 ชั้น ร.พ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 หลังงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
01:27pm (13/10/09)
837 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 2 รายการอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
01:25pm (13/10/09)
836 สอบราคาซื้อาคารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2553 ภาคเรียนที่ 2/2552ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
01:22pm (13/10/09)
835 ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดทางจุลศัลยกรรมประสาท จำนวน 1 ชุดงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
10:41am (13/10/09)
834 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 1 จำนวน 11 แห่งหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:30am (13/10/09)
833 สอบราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบน้ำจืด และทรายถมที่ จำนวน 3 รายการ งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 1 จำนวน 11 แห่งหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:29am (13/10/09)
832 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 1 จำนวน 11 แห่งหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:29am (13/10/09)
831 สอบราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลม : เหล็กข้ออ้อยขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 1 จำนวน 11 แห่งหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:28am (13/10/09)
830 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้ออ่อน) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:28am (13/10/09)
829 สอบราคาซื้อดินสำหรับก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:27am (13/10/09)
828 สอบราคาซื้อดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:27am (13/10/09)
827 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้อแข็ง) ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:26am (13/10/09)
826 สอบราคาซื้อเสาเข็มทุบเปลือกไม้เนื้อแข็งเบญจพรรณ จำนวน 1 รายงาน งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-สายใหญ่ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:26am (13/10/09)
825
10:25am (13/10/09)
824 สอบราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ งานซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันตลิ่งเหนือน้ำและท้ายน้ำเขื่อนเพชรหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:24am (13/10/09)
823 สอบราคาซื้อดินสำหรับก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันตลิ่งเหนือน้ำและท้ายน้ำเขื่อนเพชรหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:24am (13/10/09)
822 สอบราคาซื้อดินสำหรับก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันตลิ่งเหนือน้ำและท้ายน้ำเขื่อนเพชรหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:23am (13/10/09)
821 สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขื่อนเพชรบุรีหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:23am (13/10/09)
820 สอบราคาซื้อหินใหญ่และทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 2 รายการ งานซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขื่อนเพชรบุรีหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:22am (13/10/09)
819 สอบราคาซื้อดินสำหรับก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1, 2 และ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:21am (13/10/09)
818 ประกวดราคาซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 49 รายการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์งานพัสดุ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
10:01am (30/09/09)
817 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด บ้านนายสมาน ม.2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
09:54am (30/09/09)
816 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมิตรภาพไทย-ลาว ม.3 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
09:53am (30/09/09)
815 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. จากคลองชลประทาน ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
09:53am (30/09/09)
814 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเสนาะ แย้มพงษ์ ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
09:52am (30/09/09)
813 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงแหลม ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
09:51am (30/09/09)
812 ประมูลเช่าอาคารร้านค้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดเจ้าสำราญ แบ่งเป็น 2 โซนกองคลัง เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
05:07pm (28/09/09)
811 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล โดยติดตั้งบ่อดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมวางท่อและปรับปรุงห้องส้วมผู้พิการ/ผู้สูงอายุกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
05:00pm (28/09/09)
810 ประมูลจ้างก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมบริเวณลานคอนกรีตตลาดสดเทศบาลตำบลเขาย้อย ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
04:58pm (28/09/09)
809 สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
04:48pm (28/09/09)
808 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดสิงห์ ม.6 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
03:09pm (25/09/09)
807 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพ C20/15 จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1 - สายใหญ่ 3หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:29pm (24/09/09)
806 ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน 1 ตัวแผนกพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
03:18pm (23/09/09)
805 สอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพชนิด 2 ช่อง พร้อมชุดทำความเย็น 2 ชุด จำนวน 1 ตู้งานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:26pm (22/09/09)
804 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล ของ ร.พ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 รายการงานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:23pm (22/09/09)
803 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จำนวน 6 เครื่องกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเพชรบุรี
08:54am (22/09/09)
802 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และผสมอาหารโคขุนโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเพชรบุรี
08:52am (22/09/09)
801 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานพักข้าวเปลือก และผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเพชรบุรี
08:47am (22/09/09)
800 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานพักข้าวเปลือก และผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
08:47am (22/09/09)
799 ยกเลิกประกวดราคาซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 49 รายการโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
08:42am (22/09/09)
798 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต จำนวน 2 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
08:39am (22/09/09)
797 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อปพร. ม.1 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ต.ค.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
04:04pm (18/09/09)
796 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครและสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครงานฝ่ายอำนวยการ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
04:01pm (18/09/09)
795 สอบราคาเช่าเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คันงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
03:45pm (18/09/09)
794 สอบราคาประมูลราคาให้เช่าห้องสุขาชาย - หญิง บริเวณสวน 60 พรรษา เพชรประชาร่มเย็น อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 21 ก.ย.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
03:32pm (17/09/09)
793 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.3091-วัดใหม่ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 2,400 กิโลเมตรหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:32pm (16/09/09)
792 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ชะอำ - สะพานข้ามทางรถไฟหัวหิน กม.230+900 LTสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
03:23pm (16/09/09)
791 สอบราคาซื้ออะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX จำนวน 14 รายการสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
03:21pm (16/09/09)
790 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ชะอำ - สะพานข้ามรถไฟหัวหิน กม.230+650 LT และ กม.230+900 LTสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
03:19pm (16/09/09)
789 สอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างกำแพงและปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามรถไฟหัวหิน กม.230+735 - กม.230+970สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
03:17pm (16/09/09)
788 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6, ม.7 และ ม.2 ตำ.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:10pm (16/09/09)
787 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 4 คัน จำนวน 1 หลัง ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรีฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
09:51am (16/09/09)
786 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์แบบใช้กระดาษธรรมดา/เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล/จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และกล้องถ่ายรูปดิจิตอล)สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
02:50pm (15/09/09)
785 สอบราคาซื้ออะไหล่รถ MOTOR GRADER ยี่ห้อ CATTERPILLAR รุ่น 120G จำนวน 84 รายการสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
02:39pm (15/09/09)
784 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 22 ก.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
04:59pm (14/09/09)
783 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 ก.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
04:56pm (14/09/09)
782 สอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักงานสำนักทางหลวงที่ 13 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กม.224 + 320 จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟที่หัวหิน กม.230+735 - กม.230+970 จำนวน 1 หลังสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
03:57pm (14/09/09)
781 สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จำนวน 542 รายการงานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก
03:52pm (14/09/09)
780 สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จำนวน 339 รายการงานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
03:51pm (14/09/09)
779 สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 232 รายการงานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง
03:48pm (14/09/09)
778 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสงานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
03:44pm (14/09/09)
777 สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จำนวน 206 รายการงานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
03:36pm (14/09/09)
776 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แผงสัญญาณฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
03:33pm (14/09/09)
775 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำประปา ม.2 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 15 ก.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
04:05pm (11/09/09)
774 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำห้วยตาแก้ว ม.1 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 15 ก.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
04:02pm (11/09/09)
773 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จำนวน 5 อัตรางานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
03:16pm (10/09/09)
772 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมลวดสลิงและทุ่นลอยน้ำหน้าเขื่อนเพชร (LOG - BOOM) หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 ก.ย.52 (เวลา 09.30 - 10.30 น.)
01:19pm (10/09/09)
771 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตร จำนวน 2 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
01:14pm (10/09/09)
770 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
01:12pm (10/09/09)
769 สอบราคาซื้อ CENTRIFUGE 32 หัวปั่น จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปั่นตกตะกอน 32 หัวปั่น จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
01:10pm (10/09/09)
768 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
01:04pm (10/09/09)
767 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม พร้อมปูพื้นสนามด้วยบล็อกยางพารากันแทกงานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี
03:43pm (9/09/09)
766 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 5 อัตรางานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
03:40pm (9/09/09)
765 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักวิทยากร จำนวน 3 หลัง และอาคารศาลาแปดเหลี่ยม จำนวน 1 หลังงานการเงิน กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
09:36am (9/09/09)
764 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างโค้งบางขุนไทร ม.5 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 ก.ย.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
09:35am (9/09/09)
763 สอบราคาจ้างเหมาให้บริการความปลอดภัยอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
09:34am (9/09/09)
762 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนคอสะพานวังมะนาวฝั่งใต้ - เพชรบุรี กม.129+300 - กม.142+600 จำนวน 333 ต้นสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:32am (9/09/09)
761 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการดันท่อลอด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอนสี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟหัวหิน กม.208+744, กม.213+072, กม.214+550, กม.218+521 และ กม.220+325สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:32am (9/09/09)
760 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงเรียนสื่อสาร ตชด. รวม 3 หลังงานการเงินและพัสดุ กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
10:46am (7/09/09)
759 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน 3 ปะจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 6 ชั้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
10:34am (7/09/09)
758 สอบราคาจ้างเหมาเทเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาคอนกรีต ม.5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 4 ก.ย.52 (เวลา 13.00 น.)
09:44am (7/09/09)
757 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ม.5, ม.7, ม.10 และ ม.11 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 4 ก.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
09:09am (4/09/09)
756 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยงจุ 200 คน ของมณฑลทหารบกที่ 15 จำนวน 1 หลังหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 7 ก.ย.52 (เวลา 13.00 - 15.30 น.)
09:06am (4/09/09)
755 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 จำนวน 1 หลังหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 7 ก.ย.52 (เวลา 13.00 - 15.30 น.)
09:04am (4/09/09)
754 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 บ้านพุไทร และ ม.2 บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 10 ก.ย.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
09:00am (4/09/09)
753 ประกวดราคาซื้อบานระบายขนาดต่าง ๆ พร้อมเครื่องกว้านและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายงาน งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน D.18หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
04:32pm (2/09/09)
752 ประกวดราคาซื้อเสาเข็มทุบเปลือกไม้เบญจพรรณขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน D.18หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
04:29pm (2/09/09)
751 สอบราคาซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรมาตร จำนวน 7 รายงาน งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี ประจำปี 2552หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
04:25pm (2/09/09)
750 สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินด้านหลัง (ทิศใต้) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 15 ก.ย.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:16pm (2/09/09)
749 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินรัก - พุหวาย กม.+1,300 เมตรหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 15 ก.ย.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:14pm (2/09/09)
748 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0101 ตอนราชบุรี - จุดเริ่มทางเลี่ยงเมืองจอมบึง กม.6+125 - กม.9+300สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
04:09pm (2/09/09)
747 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเขาวัง - หุบกะพง กม.187+800 - กม.188+100สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:04pm (2/09/09)
746 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 2 รายการอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
05:01pm (1/09/09)
745 สอบราคาซื้อชุดช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 1 ชุดงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:42pm (1/09/09)
744 ประกวดราคาซื้อยาเพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตตรวจราชการที่ 5 จำนวน 18 รายการงานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
01:57pm (1/09/09)
743 สอบราคาซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค๊บ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
09:47am (1/09/09)
742 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิต จำนวน 4 เครื่อง)ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย
09:40am (1/09/09)
741 จ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0200 - 0301 ตอนหนองตะแครง - ทางแยกไปราชบุรี - ชินสีห์สำนักทางเหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
09:34am (1/09/09)
740 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3432 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลางหมายเลข 3410 (หินลาด) - เขื่อนกักเก็บน้ำแก่งกระจานสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:29am (1/09/09)
739 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3178 ตอนควบคุม 0100 ตอนเพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันออกสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:26am (1/09/09)
738 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนคอสะพานวังมะนาวฝั่งใต้ - เพชรบุรีสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:23am (1/09/09)
737 ประกวดราคาซื้อ IMIPENEM + CILASTATIN INJ. จำนวน 4,130 VIALงานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
09:16am (1/09/09)
736 ประกวดราคาซื้อดินพร้อมขนย้าย ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14 กิจกรรมงานก่อสร้างคูน้ำและอาคารงานพัสดุ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
09:13am (1/09/09)
735 ประกวดราคาซื้อ ท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อชนิดและขนาดต่าง ๆ จำนวน 49 รายการ ของโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14 กิจกรรมงานก่อสร้างคูน้ำและอาคารงานพัสดุ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
09:11am (1/09/09)
734 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ผสมกับที่ ประเภทที่ 1 จำนวน 2 รายการ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14งานพัสดุ โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
09:05am (1/09/09)
733 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา (แยกดอนมะกา) ม.3 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 ก.ย.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
05:18pm (28/08/09)
732 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารที่ทำการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 4 ก.ย.52 (เวลา 10.30 น.)
05:15pm (28/08/09)
731 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.4 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 9 ก.ย.52 (เวลา 11.20 - 11.50 น.)
03:09pm (27/08/09)
730 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมถมคูคลอง เป็นถนนตามแนวการวางท่อ ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 2)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 9 ก.ย.52 (เวลา 10.40 - 11.10 น.)
03:08pm (27/08/09)
729 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ ม.2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 2)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 9 ก.ย.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
03:05pm (27/08/09)
728 สอบราคาซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:01pm (27/08/09)
727 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:58pm (27/08/09)
726 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 2 รายการ (ESOMEPRAZOLE 40 MG และ BUDESONIDE 160 mcg + FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE 4.5 mcg และ TURBUHALER 120 DOSE)อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
02:55pm (27/08/09)
725 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 ประเภทที่ 5 จำนวน 2 รายการ งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน D.18หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:45pm (27/08/09)
724 ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตันขนาดต่าง ๆ พร้อมตอก จำนวน 16 รายการ งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน D.18หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:44pm (27/08/09)
723 ประกวดราคาซื้อเข็มพืดเหล็กขนาดต่าง ๆ พร้อมตอก จำนวน 2 รายการ งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน D.18หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:41pm (27/08/09)
722 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่าง ๆ จำนวน 9 รายงาน งานขยายระบบระบายน้ำผ่าน D.18หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:40pm (27/08/09)
721 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.3029-บ.ไผ่สามเกาะ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:34pm (27/08/09)
720 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายทางเข้าโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน ต.บางครก/ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:32pm (27/08/09)
719 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.3091-วัดใหม่ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:30pm (27/08/09)
718 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทช.สค.4011-บ.ลาดบัว ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:28pm (27/08/09)
717 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.3357-บ.เขากรวด ต.เขาชงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:26pm (27/08/09)
716 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
02:04pm (27/08/09)
715 ขายทอดตลาดสิ่งรื้อถอนจากสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
04:17pm (26/08/09)
714 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อ คสล. ม.6 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 9 ก.ย.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
04:08pm (26/08/09)
713 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนจันทราวาสหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ย.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
04:03pm (26/08/09)
712 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 ชุดห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
03:49pm (25/08/09)
711 สอบราคาจ้างเหมาทำตาข่ายดักนก จำนวน 3 ชุด (อาคาร 6, อาคาร 8 และอาคาร 9)ห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
03:43pm (25/08/09)
710 ประกวดราคาซื้อกล่อง GABIONS และกล่อง MATTRESS จำนวน 2 รายการ งานซ่อมแซมหินทิ้งป้องกันตลิ่งเหนือน้ำและท้ายน้ำเขื่อนเพชร งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:32pm (25/08/09)
709 ประกวดราคาซื้อเสาเข็มทุบเปลือกไม้เบญจพรรณ จำนวน 1 รายงาน งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายหัวหิน 1 ขวา - สายใหญ่ 1 งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:29pm (25/08/09)
708 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายงาน งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายหัวหิน 1 ขวา - สายใหญ่ 1 งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:24pm (25/08/09)
707 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุดฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
03:14pm (25/08/09)
706 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.1 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:05pm (24/08/09)
705 ประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัว ขนาดความจุบุ๋งกี๋ 0.28 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คันงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
04:01pm (24/08/09)
704 ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าคอย ต.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 ก.ย.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
03:58pm (24/08/09)
703 ประกวดราคาซื้อบานระบาย พร้อมเครื่องกว้านและอุปกรณ์ครบชุด งานขยายระบบระบายน้ำผ่านห้วยยางและคลองระบายน้ำดี 1 ระยะที่ 2หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:50pm (24/08/09)
702 ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อ จำนวน 8 รายการ งานขยายระบบระบายน้ำผ่านห้วยยางและคลองระบายน้ำดี 1 ระยะที่ 2หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:48pm (24/08/09)
701 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ Type 1 และ Type 5 จำนวน 2 รายการ งานขยายระบบระบายน้ำผ่านห้วยยางและคลองระบายน้ำดี 1 ระยะที่ 2หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:46pm (24/08/09)
700 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ งานขยายระบบระบายน้ำผ่านห้วยยางและคลองระบายน้ำดี 1 ระยะที่ 2หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:43pm (24/08/09)
699 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.7 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 ส.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
04:22pm (21/08/09)
698 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 27 ส.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:16pm (21/08/09)
697 ประกวดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 27 ส.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
04:11pm (21/08/09)
696 ประกวดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.3217-บ้านรวมไทย ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์หมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:07pm (21/08/09)
695 ประกวดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทช.พบ.4008-แยก ทช.พบ.4017 (ตอนที่ 2) ต.ห้วยลึก อ.ท่ายาง/ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:03pm (21/08/09)
694 ประกวดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทช.พบ.4008-แยก ทช.พบ.4017 (ตอนที่ 1) ต.ห้วยลึก อ.ท่ายาง/ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:58pm (21/08/09)
693 ประกวดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.4-บ้านกะทะ ต.ทับใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์หมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:53pm (21/08/09)
692 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอาการพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าประเภทชุดตู้เมนจ่ายไฟพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
03:44pm (21/08/09)
691 ซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรีสถานสงเคราะห์กุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
03:40pm (21/08/09)
690 ซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับบริการของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี
03:39pm (21/08/09)
689 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 31 ส.ค.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
09:11am (21/08/09)
688 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:05am (21/08/09)
687 สอบราคาซื้อโต๊ะอาหารและม้านั่งสแตนเลส จำนวน 20 ชุดห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
04:57pm (19/08/09)
686 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกที่ ร.พ.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 ส.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
04:56pm (19/08/09)
685 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดคู่ ทางหลวงหมายเลข 3349 (0100) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4 - หนองหญ้าปล้อง กม.14+790 - กม.15+525สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
03:00pm (19/08/09)
684 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนคอสะพานวังมะนาวฝั่งใต้ - เพชรบุรี กม.143+100 - กม.146+600สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
02:58pm (19/08/09)
683 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0700 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี - สี่แยกชะอำ กม.195+750 - กม.197+800สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
02:56pm (19/08/09)
682 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0700 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี / สี่แยกชะอำ กม.188+900 - กม.190+200สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
02:54pm (19/08/09)
681 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
02:49pm (19/08/09)
680 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนทางขึ้นสันเขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 24 ส.ค.52 (เวลา 13.00 น.)
02:41pm (19/08/09)
679 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในหัวงานเขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 24 ส.ค.52 (เวลา 13.00 น.)
02:34pm (19/08/09)
678 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการอ่างห้วยแม่ประจันต์ จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 24 ส.ค.52 (เวลา 14.30 น.)
02:30pm (19/08/09)
677 ประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งลวดสลิงและทุ่นลอยน้ำหน้าเขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 24 ส.ค.52 (เวลา 13.00 น.)
02:19pm (19/08/09)
676 สอบราคาซื้อเชือกลวดเหล็กกล้าตีเกลียว จำนวน 3 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:12pm (19/08/09)
675 สอบราคาซื้อเชือกลวดเหล็กกล้าตีเกลียว จำนวน 3 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
02:12pm (19/08/09)
674 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
02:09pm (19/08/09)
673 ประสงค์ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง เนื้อที่ว่าน้อยกว่า 7 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
05:17pm (17/08/09)
672 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.1 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 1 ก.ย.52 (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
05:14pm (17/08/09)
671 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.2 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 1 ก.ย.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
05:12pm (17/08/09)
670 สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามชุดใหญ่ ชุดโดมสกายรีดเดอร์พร้อมชิงช้า ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีงานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
05:09pm (17/08/09)
669 สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ม.5 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 27 ส.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
05:05pm (17/08/09)
668 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอนสี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามรถไฟหัวหิน กม.223+130 - กม.224+320สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
05:02pm (17/08/09)
667 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0700 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี - สี่แยกชะอำ กม.192+925 - กม.193+725สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
05:00pm (17/08/09)
666 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอนสี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามรถไฟหัวหิน กม.217+370 - กม.218+290สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:52pm (17/08/09)
665 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3499 (0102) ตอนเขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน กม.0+000 - กม.5+000สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:44pm (17/08/09)
664 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3187 (0100) ตอนเขื่อนเพชร - บางจุฬา กม.14+850 - กม.19+850สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:40pm (17/08/09)
663 สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมให้เลือดและของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:34pm (17/08/09)
662 สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจค้นหายาเสพติดเพื่อใช้ประจำจุดตรวจ จุดสกัดฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
04:54pm (14/08/09)
661 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.4-บ.อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์หมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:28pm (14/08/09)
660 จ้างเหมาโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทช.พบ.4007-แยก ทช.พบ.4006 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง และสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:26pm (14/08/09)
659 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทช.พบ.4002-บ.หนองเสือ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:23pm (14/08/09)
658 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.3208-บ.หนองพันจันทร์ ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:19pm (14/08/09)
657 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทช.รบ.4011-หนองปากดง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:17pm (14/08/09)
656 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.3187 - บ.หันตะเภา ต.หนองกระเจ็ด, หนองจอก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:15pm (14/08/09)
655 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำศูนย์เรียนรู้ป่านศรนารายณ์และหน่อไม้ฝรั่งหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 18 ส.ค.52 (เวลา 08.30 - 16.00 น.) ณ บริเวณศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
03:12pm (14/08/09)
654 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนคอสะพานวังมะนาวฝั่งใต้ - เพชรบุรี กม.127+000 - กม.128+680สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
03:31pm (13/08/09)
653 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0700 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี - สี่แยกชะอำ กม.176+800 - กม.180+400สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
03:29pm (13/08/09)
652 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอนสี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟหัวหิน กม.211+850 - กม.213+375สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
03:27pm (13/08/09)
651 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0700 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี - สี่แยกชะอำ กม.190+850 - กม.192+250สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
03:24pm (13/08/09)
650 สอบราคาซื้ออะไหล่รถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SE210 จำนวน 27 รายการสำนักทางเหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
03:09pm (13/08/09)
649 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 และ ม.4 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
03:05pm (13/08/09)
648 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
03:05pm (13/08/09)
647 สอบราคาซื้อเครื่องกรอรากฟัน จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
05:04pm (11/08/09)
646 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:56pm (11/08/09)
645 ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 ห้องโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
04:54pm (11/08/09)
644 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอนสี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟหัวหิน กม.220+700 - กม.221+410สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:52pm (11/08/09)
643 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอนสี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟหัวหิน กม.218+325 - กม.219+200สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:47pm (11/08/09)
642 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอนสี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟหัวหิน กม.213+625 - กม.215+300สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:45pm (11/08/09)
641 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0700 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี - ตอนสี่แยกชะอำ กม.175+000 - กม.176+100สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:44pm (11/08/09)
640 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอนสี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟหัวหิน กม.215+600 - กม.216+150สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:41pm (11/08/09)
639 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันทราบและคลื่น บริเวณปากคลองหัวตาล ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีสำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาเพชรบุรี
02:49pm (11/08/09)
638 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0700 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี - สี่แยกชะอำ กม.200+000 - กม.200+575สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:30pm (10/08/09)
637 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0700 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี - สี่แยกชะอำ กม.187+200 - กม.188+200สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:29pm (10/08/09)
636 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0700 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี - สี่แยกชะอำ กม.198+400 - กม.199+000สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:28pm (10/08/09)
635 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0700 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี - สี่แยกชะอำ กม.182+200 - กม.182+550สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:25pm (10/08/09)
634 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0700 ตอนจุดสุดทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี / สี่แยกชะอำ กม.194+200 - กม.195+100สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
04:23pm (10/08/09)
633 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้เพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง และระบบควบคุมไฟฟ้างานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
04:21pm (10/08/09)
632 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟและคอมพิวเตอร์เครือข่ายงานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
04:18pm (10/08/09)
631 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 14 ส.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
04:15pm (10/08/09)
630 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ชนิดไม่มีทางเท้า ม.5 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:13pm (10/08/09)
629 จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหุบกะพง - ห้วยทรายใต้ กม.192 + 202 - กม.209 + 172สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:56am (10/08/09)
628 จ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟที่หัวหิน กม.210 + 065 และ กม.216 + 455สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:55am (10/08/09)
627 จ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสี่แยกชะอำ - จุดสิ้นสุดสะพานข้ามทางรถไฟที่หัวหิน กม.217 + 180 และ กม.219 + 465สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:54am (10/08/09)
626 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานชนิดไม่มีทางเท้า ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:46am (10/08/09)
625 สอบราคาจ้างเหมาอโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง ม.3 เชื่อม ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 19 ส.ค.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
11:21am (7/08/09)
624 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง หมายเลข 3168 ตอนควบคุม 0103 ตอนสุดทางเลี่ยงเมืองปราณบุรีสำนักงานทางเหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
11:17am (7/08/09)
623 ประมูลงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงสีข้าว, อาคารผลผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 หลังศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
11:12am (7/08/09)
622 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 ส.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:41pm (6/08/09)
621 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 ส.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:40pm (6/08/09)
620 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 และหมู่ 3 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 ส.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:12pm (6/08/09)
619 สอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรีศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
04:03pm (6/08/09)
618 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียงตามสายอัตโนมัติ พร้อมลูกข่าย จำนวน 13 จุดหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:59pm (6/08/09)
617 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (TAMSULOSIN TAB 0.4 MG จำนวน 30,000 TAB และ RISPERIDONE TAB 2 MG จำนวน 10,080 TAB)งานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:01pm (3/08/09)
616 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ชนิดไม่มีทางเท้า เลียบห้วยฝั่งแดง ม.3 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:58pm (3/08/09)
615 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน ม.1 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:56pm (31/07/09)
614 สอบราคาซื้อกล้องบันทึกภาพ VDO ฮาร์ดดิสก์ 12 GB จำนวน 1 ชุด และกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบ SLR (DSLR) ความละเอียด 10 ล้านพิเซลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
03:53pm (31/07/09)
613 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสนามเทนนิส จำนวน 1 แห่ง (คอร์ด 1, 2)งานการเงิน กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
03:48pm (31/07/09)
612 สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง 2 ชั้น จำนวน 3 คันงานการเงิน กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
03:43pm (31/07/09)
611 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 ห้องห้องธุรการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
08:41am (30/07/09)
610 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
04:23pm (29/07/09)
609 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 4 ส.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
04:19pm (29/07/09)
608 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 4 ส.ค.52 (เวลา 09.00 - 09.30 น.)
04:18pm (29/07/09)
607 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 10 ส.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
04:13pm (29/07/09)
606 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:07pm (29/07/09)
605 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 ชุด เครื่องพิมพ์ จำนวน 6 เครื่อง)กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
03:35pm (28/07/09)
604 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณทางแยกทางร่วมต่าง ๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 00042100 ตอนสะพานคลองละอุ่น - ทางแยกเข้าเมืองระนองสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
03:28pm (28/07/09)
603 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุบกะพง ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 30 ก.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
03:24pm (28/07/09)
602 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองบางกะบัว ม.6 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 10 ส.ค.52
03:18pm (28/07/09)
601 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน ม.5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:17am (27/07/09)
600 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 จำนวน 2 สาย ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:15am (27/07/09)
599 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อส่งน้ำขยายเขตประปา ม.8 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:12am (27/07/09)
598 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 5 ส.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
08:56am (27/07/09)
597 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 10 ส.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
08:53am (27/07/09)
596 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี อาคาร 2งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
08:51am (27/07/09)
595 สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก)ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
08:48am (27/07/09)
594 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก จำนวน 1 คันแผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 15
09:18am (24/07/09)
593 สอบราคาซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิต จำนวน 4 เครื่องฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย
09:15am (24/07/09)
592 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 1 เครื่องฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย
09:14am (24/07/09)
591 สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต จำนวน 2 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
09:12am (24/07/09)
590 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 ส.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
10:59am (23/07/09)
589 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพตำบลต้นมะม่วง ม.2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 ส.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
10:53am (23/07/09)
588 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 13 แห่ง ม.1 - 3 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
10:45am (23/07/09)
587 ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี และท่อเหล็กสังกะสีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 30 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
10:38am (23/07/09)
586 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบผันน้ำบ่อพักเขากระปุกไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายฯงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
10:21am (23/07/09)
585 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
03:09pm (20/07/09)
584 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันดินลำคลองห้วยหลวง ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:05pm (20/07/09)
583 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.6 ม.7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
03:01pm (20/07/09)
582 สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
03:00pm (20/07/09)
581 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ำพริกแกงแม่เจี่ย ม.5 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 - 28 ก.ค.52
03:52pm (17/07/09)
580 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวรรณาขนุนทอด ม.5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 - 28 ก.ค.52
03:52pm (17/07/09)
579 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน จำนวน 5 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
03:47pm (17/07/09)
578 สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติกทรงกลม พร้อมฝาปิดและที่จับยกถัง ทั้ง 2 ด้าน ความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตรที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง
03:45pm (17/07/09)
577 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุครบวงจร ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด
04:12pm (16/07/09)
576 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 ก.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:08pm (16/07/09)
575 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 ก.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:07pm (16/07/09)
574 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
04:02pm (16/07/09)
573 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
03:59pm (16/07/09)
572 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 30 ก.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:56pm (16/07/09)
571 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.6 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 30 ก.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:55pm (16/07/09)
570 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ม.6 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
03:51pm (16/07/09)
569 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชนิดไร้สาย) ชุดลูกข่าย จำนวน 3 จุด และทำการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชนิดไร้สาย) ชุดลูกข่ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
04:35pm (15/07/09)
568 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 1 รายการ (ZIPPASIDONE CAP 40 MG จำนวน 21,120 CAP)อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:27pm (15/07/09)
567 สอบราคาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง (ครั้งที่ 2)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 24 ก.ค.52 (เวลา 08.30 - 16.00 น.)
03:53pm (14/07/09)
566 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
03:04pm (14/07/09)
565 สอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 สายนาพราหมณ์ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 27 ก.ค.52 (เวลา 11.30 - 12.00 น.)
03:00pm (14/07/09)
564 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง ม.6 สายบ้านดอนพลับ - เขาทะโมน ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 27 ก.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
02:56pm (14/07/09)
563 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรง ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 ก.ค.52
02:49pm (14/07/09)
562 สอบราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดความจุ 700 ลิต ใช้กระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย
09:01am (14/07/09)
561 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ม.5 บ้านในดง จำนวน 2 แห่งหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 20 ก.ค.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
03:28pm (10/07/09)
560 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่ม ยูเอช ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน 8,316 ถุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
03:22pm (10/07/09)
559 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน 18,522 ถุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
03:21pm (10/07/09)
558 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 121 ก.ค.52 (เวลา 14.00 น.)
02:43pm (9/07/09)
557 สอบราคาจ้างก่อสร้างประชุมสถานีอนามัยตำบลจอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 ก.ค.52 (เวลา 09.30 น.)
02:41pm (9/07/09)
556 สอบราคาจ้างก่อสร้างประชุมสถานีอนามัยบ้านดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงครามหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 ก.ค.52 (เวลา 09.30 น.)
02:40pm (9/07/09)
555 สอบราคาจ้างก่อสร้างประชุมสถานีอนามัยตำบลบางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงครามหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 ก.ค.52 (เวลา 09.30 น.)
02:37pm (9/07/09)
554 สอบราคาจ้างก่อสร้างประชุมสถานีอนามัยบ้านปากมาบ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงครามหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 ก.ค.52 (เวลา 09.30 น.)
02:35pm (9/07/09)
553 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน ประจำปี 2551 จำนวน 38 รายการงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
02:28pm (9/07/09)
552 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายสำหรับกันนก อาคารเรียน 2 และ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 ก.ค.52 (เวลา 13.00 น.)
02:25pm (9/07/09)
551 ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสำหรับกันนก อาคารเรียน 2 และ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
10:00am (9/07/09)
550
03:55pm (3/07/09)
549 จัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางครกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
03:56pm (2/07/09)
548 สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลาดยางทับคอนกรีต ม.5 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 21 ก.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:51pm (2/07/09)
547 สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูกึ่งกลางถนน ม.3 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 21 ก.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:50pm (2/07/09)
546 สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 4) ม.2 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 21 ก.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:49pm (2/07/09)
545 สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล. (ซอย 3) ม.2 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 21 ก.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:47pm (2/07/09)
544 สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 21 ก.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:45pm (2/07/09)
543 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรซอยตรงข้ามเขาพนมขวดหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 15 ก.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
03:32pm (2/07/09)
542 ซื้อรถดับเพลิงชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
02:48pm (2/07/09)
541 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 1 คันสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
02:45pm (2/07/09)
540 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 1 คันสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
02:45pm (2/07/09)
539 ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 1 คันสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
02:45pm (2/07/09)
538 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศาลาเฉลิมพระเกียรติตามโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ฯ ม.4 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 10 ก.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
02:36pm (2/07/09)
537 สอบราคาจ้างเหมาบริการนำเที่ยวโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน เยาวชน และผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรุบรี เขต 1
05:31pm (30/06/09)
536 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสถานีอนามัยบ้านดอนนาลุ่ม ม.11 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
05:28pm (30/06/09)
535 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) พื้นที่ อบต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
10:39am (30/06/09)
534 สอบราคาซื้อชุดกระจายข่าวแบบไร้สาย จำนวน 5 ชุด พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
10:18am (30/06/09)
533 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3205 (0100) ตอนวัดจันทร์ - ไร่สัตว์สำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
10:13am (30/06/09)
532 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3203 (0110) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4 - หุบกะพงสำนักงานบำรุงทางเพชรบุรี
09:59am (30/06/09)
531 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบผันน้ำบ่อพักเขากระปุกไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายฯงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
09:38am (30/06/09)
530 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วสช. แม่บ้านเกษตรบ้านน้อยพัฒนา ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
01:03pm (29/06/09)
529 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรสระพังร่วมใจ ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
01:02pm (29/06/09)
528 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วสช. กล้วยม้วนอบกรอบ บ้านหนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
01:02pm (29/06/09)
527 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมดอกจอกบ้านปางไม้ ม.9 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
01:01pm (29/06/09)
526 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเขาบันไดเกษตรพัฒนา ม.7 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
01:01pm (29/06/09)
525 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ม.2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
01:00pm (29/06/09)
524 กลุ่มผลิตน้ำปลาตำบลเขาใหญ่ ม.11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
01:00pm (29/06/09)
523 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวรรณาขนุนทอด ม.5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
12:59pm (29/06/09)
522 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแกงแม่เจี่ย ม.5 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
12:58pm (29/06/09)
521 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาช่องสะแก ม.7 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
12:58pm (29/06/09)
520 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชมพู่เพชรหนองโสน ม.7 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
12:57pm (29/06/09)
519 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แชมพูโพพระมูนแอนซัน ต.โพพระ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 ถึง 6 ก.ค.52
12:50pm (29/06/09)
518 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
12:38pm (29/06/09)
517 สอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนลูกรัง ม.11 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 13.30 - 14.00 น.)
12:36pm (29/06/09)
516 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 - ม.10 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 13.00 - 13.30 น.)
12:35pm (29/06/09)
515 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 11.30 - 12.00 น.)
12:33pm (29/06/09)
514 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 11.00 - 11.30 น.)
12:31pm (29/06/09)
513 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 10.30 - 11.00 น.)
12:29pm (29/06/09)
512 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
12:27pm (29/06/09)
511 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 09.30 - 10.00 น.)
12:24pm (29/06/09)
510 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน ม.5 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 09.00 - 09.30 น.)
12:21pm (29/06/09)
509 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งบ้านโพธิ์กรุ ม.3 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 ก.ค.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
10:49am (29/06/09)
508 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ม.3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ครั้งที่ 2)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 1 ก.ค.52 (เวลา 14.00 น.)
09:58am (26/06/09)
507 สอบราคาจ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน (หลังใหม่)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 14 ก.ค.52
09:38am (26/06/09)
506 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถตู้ ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คันงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
09:32am (26/06/09)
505 สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพงหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 08.30 - 16.00 น.)
09:29am (26/06/09)
504 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่องงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน
04:02pm (23/06/09)
503 ซื้อรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 4 ประตู จำนวน 4 คันงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
03:58pm (23/06/09)
502 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 1 ก.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
04:24pm (22/06/09)
501 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
02:00pm (22/06/09)
500 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
02:00pm (22/06/09)
499 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าและวางท่อระบายน้ำ ม.3 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
01:59pm (22/06/09)
498 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังกินดิน ม.2 ข้างศาลากลางหมู่บ้าน ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
01:58pm (22/06/09)
497 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายสำหรับกันนก อาคารเรียน 2 และ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มิ.ย.52 (เวลา 13.00 น.)
01:37pm (22/06/09)
496 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อส่งน้ำขยายเขตประปา ม.7 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีกองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
12:29pm (22/06/09)
495 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อส่งน้ำขยายเขตประปา ม.5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีกองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
12:28pm (22/06/09)
494 สอบราคาซื้อวัสดุกีฬาประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2552 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (จำนวน 20 รายการ)กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
11:41am (22/06/09)
493 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน้ามุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงครามกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
11:37am (22/06/09)
492 สอบราคาจ้างโครงการขุดท่อระบายน้ำ ม.5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 13.30 - 14.00 น.)
11:30am (22/06/09)
491 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ม.1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 10.40 - 11.10 น.)
11:29am (22/06/09)
490 สอบราคาจ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมถมคูคลอง เป็นถนนตามแนวการวางท่อ ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 ก.ค.52 (เวลา 11.20 - 11.50 น.)
11:28am (22/06/09)
489 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำ ม.2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
11:14am (22/06/09)
488 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มฟีนอลสังเคราะห์ จำนวน 2,000 ลิตรด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
11:12am (18/06/09)
487 สอบราคาซื้ออะไหล่รถขุด ยี่ห้อ WESERHUTTE รุ่น W-120 จำนวน 3 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
11:10am (18/06/09)
486 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
11:07am (18/06/09)
485 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่องฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย
11:05am (18/06/09)
484 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 12 - 25 มิ.ย.52 (ด้วยตนเอง)
09:48am (18/06/09)
483 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถปิคอัพ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)งานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
09:01am (18/06/09)
482 สอบราคาซื้อชุดยิงเลเซอร์ชนิดสวมศรีษะ จำนวน 1 ชุดงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
08:59am (18/06/09)
481 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ครั้งที่ 2)ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
08:56am (18/06/09)
480 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กาล (ชนิดพลาสติกเสริมแรง) จำนวน 36 ใบ พร้อมค่าติดตั้งหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 12 - 25 มิ.ย.52 (ด้วยตนเอง)
08:50am (18/06/09)
479 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน ม.2 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 12 - 25 มิ.ย.52 (ด้วยตนเอง)
07:15am (17/06/09)
478 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำข้างศาลาประชาคม ม.7 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 12 - 25 มิ.ย.52 (ด้วยตนเอง)
07:14am (17/06/09)
477 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนน้ำล้น ม.5 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 12 - 25 มิ.ย.52 (ด้วยตนเอง)
07:13am (17/06/09)
476 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 12 - 25 มิ.ย.52 (ด้วยตนเอง)
07:11am (17/06/09)
475 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 12 - 25 มิ.ย.52 (ด้วยตนเอง)
07:10am (17/06/09)
474 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานหนองไม้แก่น ม.4 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 12 - 25 มิ.ย.52 (ด้วยตนเอง)
07:09am (17/06/09)
473 สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักของทางราชการ จำนวน 13 หลังหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 20 มิ.ย.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
01:28pm (16/06/09)
472 ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำเพชรุบรี ม.12 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
01:20pm (16/06/09)
471 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:26pm (15/06/09)
470 สอบราคาซื้อเครื่องรับวิทยุคมนาคม (ชุดลูกข่าย) ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
04:09pm (15/06/09)
469 สอบราคาซื้อคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องแม่ข่าย) จำนวน 3 ชุด และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 3 เครื่องแผนกพัสดุ งานบริหารทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
10:03am (15/06/09)
468 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ระยะทาง 750 เมตรด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
09:55am (15/06/09)
467 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางขยาย (ทางเบี่ยง)ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
09:52am (15/06/09)
466 สอบราคาจ้างเหมาบริการนำเที่ยวโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน เยาวชน และผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรุบรี เขต 1
09:47am (15/06/09)
465 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 9 รายการห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
09:41am (15/06/09)
464 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
05:04pm (11/06/09)
463 ประมูลซื้อถังดักไขมัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 124 แห่งกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย
05:02pm (11/06/09)
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซื้อขายสินค้าเกษตร จำนวน 15 ห้อง ม.4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพรหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 18 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
04:57pm (11/06/09)
461 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลังหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 22 มิ.ย.52 (เวลา 09.00 - 16.30 น.)
04:53pm (11/06/09)
460 สอบราคาซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปร (แบบพกพา) จำนวน 1 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
04:33pm (10/06/09)
459 สอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการคลินิก OTOP สู่มาตรฐานสากลพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ปี 2552 จำนวน 15 รายการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
03:47pm (10/06/09)
458 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 1 ตู้)งานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
03:28pm (10/06/09)
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการวิทยาการเขต 16 จ.เพชรบุรี จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 15 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
03:25pm (10/06/09)
456 ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการยกระดับถนนลงลูกรังอัดแน่น เลียบคลองเหมืองทานฝั่งตะวันตก ม.7 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
03:18pm (10/06/09)
455 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อคอนกรีตส่งน้ำเข้าลำห้วยโพธิ์กรุ ม.6 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
09:26am (10/06/09)
454 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งบ้านโพธิ์กรุ ม.3 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
09:24am (10/06/09)
453 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 09.30 น.)
09:22am (10/06/09)
452 สอบราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับถนนลงลูกรังอัดแน่น เลียบคลองเหมืองทานฝั่งตะวันตก ม.7 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 09.30 น.)
09:18am (10/06/09)
451 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 09.30 น.)
09:16am (10/06/09)
450 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงครัวทรงไทย บริเวณศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 09.30 น.)
09:13am (10/06/09)
449 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 24 มิ.ย.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
08:55am (10/06/09)
448 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงพักข้าวเปลือกเป็นอาคารเอนกประสงค์ ม.1 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
08:51am (10/06/09)
447 ประมูลจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาและลานกีฬา (ส่วนแยกชะอำ) หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 มิ.ย.52 (เวลา 09.30 - 10.30 น.)
08:37am (10/06/09)
446 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยาน้ำวิตามินเสริมธาตุเหล็ก จำนวน 34,528 ขวด)กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
03:48pm (9/06/09)
445 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:29pm (9/06/09)
444 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเทพื้น คสล. รอบอาคารอเนกประสงค์บ้านกล้วย ม.5 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:28pm (9/06/09)
443 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:26pm (9/06/09)
442 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:21pm (9/06/09)
441 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ พร้อมฝาปิด-เปิด ม.5 ต.เค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:14pm (9/06/09)
440 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 12 มิ.ย.52 (เวลา 13.00 น.)
02:03pm (9/06/09)
439 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.1 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
01:52pm (9/06/09)
438 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.9 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
01:52pm (9/06/09)
437 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.10 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 13.00 น.)
01:47pm (9/06/09)
436 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.8 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 13.00 น.)
01:39pm (9/06/09)
435 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ม.5 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
01:38pm (9/06/09)
434 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดอนป่าช้า ม.4 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 14.00 น.)
10:45am (9/06/09)
433 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ม.3 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 14.00 น.)
10:44am (9/06/09)
432 สอบราคาจัดซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
10:38am (9/06/09)
431 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอต่าง ๆ 8 อำเภอ รวม 14 กลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
04:59pm (4/06/09)
430 ขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 3 หลังกองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
04:56pm (4/06/09)
429 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:54pm (4/06/09)
428 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:54pm (4/06/09)
427 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
04:03pm (4/06/09)
426 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:57pm (3/06/09)
425 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:56pm (3/06/09)
424 สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีงานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
04:53pm (3/06/09)
423 สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อบต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีงานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
04:52pm (3/06/09)
422 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 4 ประตูงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
09:16am (3/06/09)
421 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ปูแอสฟัตส์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.5 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 มิ.ย.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
04:34pm (2/06/09)
420 ประมูลจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:32pm (2/06/09)
419 ประมูลจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:31pm (2/06/09)
418 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:30pm (2/06/09)
417 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 69 รายการงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
09:40am (2/06/09)
416 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ม.2 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 15 มิ.ย.52 (เวลา 09.00 น.)
09:37am (2/06/09)
415 ประกาศแจ้งบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ ร.พ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประกอบการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แผนกพัสดุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
09:26am (2/06/09)
414 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และเทลานคอนกรีตบริเวณศาลเจ้า ม.5 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 5 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:22pm (29/05/09)
413 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 5 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:20pm (29/05/09)
412 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 5 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:18pm (29/05/09)
411 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 5 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:16pm (29/05/09)
410 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 - ม.2 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 5 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:14pm (29/05/09)
409 สอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:08pm (29/05/09)
408 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:07pm (29/05/09)
407 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:06pm (29/05/09)
406 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:04pm (29/05/09)
405 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:03pm (29/05/09)
404 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:01pm (29/05/09)
403 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:00pm (29/05/09)
402 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 และ ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
04:49pm (29/05/09)
401 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
04:46pm (29/05/09)
400 ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
09:28am (29/05/09)
399 สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพัก จำนวน 3 รายการฝ่ายพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
09:26am (29/05/09)
398 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คันสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
09:22am (29/05/09)
397 สอบราคาซื้อชุดกระจายข่าวแบบไร้สาย จำนวน 5 ชุด พร้อมติดตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
09:19am (29/05/09)
396 สอบราคางานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
09:14am (29/05/09)
395 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4 (เขาวัง)สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
11:24am (28/05/09)
394 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระในลำห้วยห้างสองชั้น ม.3 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
11:19am (28/05/09)
393 จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 3 คันงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
11:17am (28/05/09)
392 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 9 มิ.ย.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
11:12am (28/05/09)
391 สอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ระยะทาง 1,600 ม.ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
04:41pm (26/05/09)
390 จ้างเหมาก่อสร้างถนนเส้นที่ 5 ถนน คสล. (ส่วนแยกชะอำ) ม.3 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ
04:35pm (26/05/09)
389 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยแยกจากถนนเทเวศร์ 1 (เฉลิมเพชรเก่า)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
04:25pm (26/05/09)
388 สอบราคาซื้ออะไหล่รถขุด DRAGLINE ยี่ห้อ KOEHRING รุ่น K-305 จำนวน 11 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
04:20pm (26/05/09)
387 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาและ ม.3, 4 ต.สำมะโรง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 5 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
03:49pm (25/05/09)
386 ประมูลจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ระบบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวัด แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้างานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลเขาย้อย
03:41pm (25/05/09)
385 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 8 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
03:37pm (25/05/09)
384 สอบราคาซื้ออุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 ชุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
03:30pm (25/05/09)
383 ยกเลิกการสอบราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี/ถุง จำนวน 81,510 ถุงสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
10:35am (25/05/09)
382 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายางหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 มิ.ย.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
10:33am (25/05/09)
381 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณสนามเด็เล่น ม.4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
10:07am (25/05/09)
380 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณบ่อหลวงเดิม ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
10:06am (25/05/09)
379 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม พร้อมเทถนน คสล. ทางเข้าอาคารศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
10:05am (25/05/09)
378 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณศาลากลางบ้าน ม.6 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
10:02am (25/05/09)
377 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 13 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:41am (22/05/09)
376 งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมถมทราบทับหลังท่อระบายน้ำและทับด้วยหินคลุก ม.2 - 3 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 มิ.ย.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
04:53pm (21/05/09)
375 งานก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 มิ.ย.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
04:50pm (21/05/09)
374 งานก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 มิ.ย.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
04:47pm (21/05/09)
373 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
04:44pm (21/05/09)
372 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:40pm (21/05/09)
371 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่าเครื่องจักรกล และเช่ารถขนคอนกรีต ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ม.3 ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
04:31pm (21/05/09)
370 จ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนแผนบริหารงานทั่วไป สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
12:46pm (21/05/09)
369 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 พ.ค.52 (เวลา 13.00 น.)
11:31am (21/05/09)
368 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ม.2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 พ.ค.52 (เวลา 14.00 น.)
03:48pm (20/05/09)
367 ประกวดราคาจ้างวางท่อส่งน้ำเหล็กเหนียวพร้อมอุปกรณ์พัสดุ โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14
03:05pm (19/05/09)
366 สอบราคาซื้อที่ดิน เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
03:00pm (19/05/09)
365 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์เอกสาร แผ่นไวนิล ทำแผ่นป้าย และอุปกรณ์ ในโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
02:57pm (19/05/09)
364 สอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร กิจกรรมที่ 3 จำนวน 3 รายการ กิจกรรมที่ 5 จำนวน 4 รายการสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
02:54pm (19/05/09)
363 สอบราคาจัดซื้อพันธุ์ต้นกล้าพะยอม บรรจุถุงขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 6 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
02:51pm (19/05/09)
362 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรีฝ่านบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
02:49pm (19/05/09)
361 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง ม.11 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 มิ.ย.52 (เวลา 09.00 - 11.00 น.)
04:47pm (18/05/09)
360 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่องศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
04:44pm (18/05/09)
359 สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
03:04pm (18/05/09)
358 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชุมพรหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 15 พ.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
03:00pm (18/05/09)
357 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้าย 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
02:57pm (18/05/09)
356 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง ม.4 ม.6 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 22 พ.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
02:54pm (18/05/09)
355 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท พาสเจอร์ไรท์ จำนวน 24,016 ถุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
02:50pm (18/05/09)
354 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:47pm (18/05/09)
353 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ม.4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:47pm (18/05/09)
352 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด-เปิด ม.5 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:46pm (18/05/09)
351 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พร้อมรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:46pm (18/05/09)
350 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:45pm (18/05/09)
349 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ พร้อมฝาปิด-เปิด ม.5 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:45pm (18/05/09)
348 ประมูลขายทอดคลาดพัสดุของโรงพยาบาลนภาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 160 รายการงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนภาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
04:23pm (15/05/09)
347 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด UHT รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 12,400 กล่องสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
04:21pm (15/05/09)
346 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 15,872 ถุงสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
04:20pm (15/05/09)
345 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
04:17pm (15/05/09)
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ลักษณะทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 1 ยูนิตหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 29 พ.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:12pm (15/05/09)
343 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
02:55pm (15/05/09)
342 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 พ.ค.52 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
09:02am (15/05/09)
341 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 พ.ค.52 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
09:00am (15/05/09)
340 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อคอนกรีต พร้อมถมกลบเหมือง ม.2 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 พ.ค.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
08:55am (15/05/09)
339 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือสื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,000 เล่มงานพัสดุ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแหลม
04:05pm (12/05/09)
338 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านห้วยแห้ง - บ้านลิ้นช้าง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:44pm (12/05/09)
337 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ม.4 - ม.1 ต.ลาดโพธิ์ ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:42pm (12/05/09)
336 สอบราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 30 แรงม้า จำนวน 1 คันสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
02:27pm (12/05/09)
335 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล ของ ร.พ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 รายการงานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
02:24pm (12/05/09)
334 ประมูลราคางานรับเหมาดูแลทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดราชบุรีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดราชบุรี
10:53am (12/05/09)
333 ประมูลราคางานรับเหมาดูแลทำความสะอาดตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี
10:52am (12/05/09)
332 สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
03:49pm (7/05/09)
331 สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA พร้อมจอ จำนวน 5 เครื่อง/เครื่องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม 24 เข็ม จำนวน 1 เครื่องสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
03:46pm (7/05/09)
330 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ภาพถ่าย จำนวน 1 เครื่องที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ
03:37pm (7/05/09)
329 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถยนต์และปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคารชุดพักอาศัย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:14pm (7/05/09)
328 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานงานพัสดุและอาคารสถานที่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
05:07pm (6/05/09)
327 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2552 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวน 2 รายการกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
05:04pm (6/05/09)
326 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 รายการกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
05:02pm (6/05/09)
325 สอบราคาจัดซื้อนมพร้อมดื่ม นมพาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี/ถุงกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
05:00pm (6/05/09)
324 สอบราคาชื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟส จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:42pm (6/05/09)
323 สอบราคาจ้างพิมฑ์สื่อแบบเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี
09:18am (6/05/09)
322 สอบราคาซื้อแบบเรียน จำนวน 6 รายการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง
09:17am (6/05/09)
321 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสื่อแบบเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานทางไกล จำนวน 10 รายการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งกระจาน
09:15am (6/05/09)
320 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิด หลังป้อมตำรวจข้างบ่อหลวง ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:12am (6/05/09)
319 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อฝาปิดร่องระบายน้ำ ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:12am (6/05/09)
318 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:11am (6/05/09)
317 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกร่องระบายน้ำ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขุดลอกร่องพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.1 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:10am (6/05/09)
316 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนน คสล.เดิม ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:10am (6/05/09)
315 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.1 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:09am (6/05/09)
314 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.5 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:08am (6/05/09)
313 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:08am (6/05/09)
312 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:07am (6/05/09)
311 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:06am (6/05/09)
310 ประมูลจ้างโครงการสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ม.5 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:06am (6/05/09)
309 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:05am (6/05/09)
308 สอบราคาซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
09:03am (6/05/09)
307 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (นั่งร้านเหล็ก จำนวน 25 ชุด/แป้นเพลทปรับระดับสำหรับนั่งร้านเหล็ก จำนวน 120 ตัว)งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
09:02am (6/05/09)
306 สอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรฯ กิจกรรมที่ 4สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
09:00am (6/05/09)
305 สอบราคาจัดจ้างทำบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร จำนวน 36 รายการสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
08:57am (6/05/09)
304 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 พ.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
09:45am (4/05/09)
303 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียน (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 พ.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
09:43am (4/05/09)
302 สอบราคาซื้อวัสดุลาดยางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน
09:41am (4/05/09)
301 สอบจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานห้องสมุดประชาชนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
09:20am (4/05/09)
300 สอบราคาจ้างโครงการปั้นถนนดินพร้อมลงหินผุ ม.7 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 พ.ค.52
01:36pm (1/05/09)
299 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ โดยการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1502, 1600 สะพานห้วยแพรกบางทะลายฝั่งเหนือ - แยกเข้าท่าแซะสำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
01:29pm (1/05/09)
298 ยกเลิกประกาศจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ โดยการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิม หมายเลข 4 สะพานห้วยแพรกบางทะลายฝั่งเหนือ - แยกเข้าท่าแซะสำนักงานทางเหลวงที่ 13 กรมทางหลวง (ประจวบคีรีขันธ์)
01:26pm (1/05/09)
297 จ้างออกแบบและประมาณการอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย โดยทำการออกแบบอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้นหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 19 พ.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
10:19am (30/04/09)
296 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก โดยทำการทาสีภายนอกอาคาร 4 และอาคาร 5หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 7 พ.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
10:11am (30/04/09)
295 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก โดยทำการก่อสร้างผนังอาคารโดยรอบหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 7 พ.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
10:09am (30/04/09)
294 จ้างงานก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านซ่อง ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 4 พ.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
09:59am (30/04/09)
293 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือน โรงสีข้าวชุมชน จำนวน 1 หลังสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
03:53pm (29/04/09)
292 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวห้องประชุมสัมมนา อาคารกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
02:37pm (29/04/09)
291 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องประชุมใต้อาคารเรียน (โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 6 พ.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
02:34pm (29/04/09)
290 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชน ม.5 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวน 3 รายการกองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้รวก
02:28pm (29/04/09)
289 สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายและจัดทำสถานที่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 จุดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
02:22pm (29/04/09)
288 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำรถพยาบาล พร้อมการติดตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
02:19pm (29/04/09)
287 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้) จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุ อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
02:15pm (29/04/09)
286 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมเทถนนคอนกรีตกลับสู่สภาพเดิม ซอยโรงไส ม.6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 18 พ.ค.52 (เวลา 14.40 - 15.00 น.)
02:10pm (29/04/09)
285 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 18 พ.ค.52 (เวลา 14.10 - 14.30 น.)
02:08pm (29/04/09)
284 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เริ่มจากทางเข้าถนนลาดยางตรงข้ามศาลาหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 18 พ.ค.52 (เวลา 13.30 - 13.50 น.)
02:07pm (29/04/09)
283 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 18 พ.ค.52 (เวลา 13.00 - 13.20 น.)
02:04pm (29/04/09)
282 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก ทับถนนคอนกรีตเดิม ม.3 ต.ต้นมะม่วง ต.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 18 พ.ค.52 (เวลา 10.50 - 11.10 น.)
11:21am (29/04/09)
281 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติก ทับถนนคอนกรีตเดิม ม.1 ต.ต้นมะม่วง ต.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 18 พ.ค.52 (เวลา 10.10 - 10.30 น.)
11:18am (29/04/09)
280 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ม.1 เริ่มจากทางเข้าบ้านนางลั่นทม ถึงบ้านนางหลงหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 18 พ.ค.52 (เวลา 09.40 - 10.00 น.)
10:59am (29/04/09)
279 ประกาศยกเลิกโครงการปั้นถนนดินพร้อมลงหินผุ ม.7 ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โครงการที่ 1/โครงการที่ 2ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน
10:46am (29/04/09)
278 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาพักผ่อนและศูนย์ข้อมูลชุมชน ม.2 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 15 พ.ค.52 (เวลา 09.00 - 11.00 น.)
10:41am (29/04/09)
277 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการสภาตำบลวังตะโก ม.1 ต.วังตะโก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 15 พ.ค.52 (เวลา 09.00 - 11.00 น.)
10:39am (29/04/09)
276 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 325 รายการ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีงานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี
04:07pm (24/04/09)
275 สอบราคาจัดซื้อเครื่องสีข้าว และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
04:04pm (24/04/09)
274 สอบราคาจัดซื้อตำราเรียนห้องพัสดุและอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
03:56pm (23/04/09)
273 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสารสนเทศ จำนวน 1 ชุดงานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
03:53pm (23/04/09)
272 สอบราคาจ้างเหมาลงลูกรังถนน เพื่อการขนส่ง ม.7 (บ้านดอนขวาง) ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 พ.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:42pm (23/04/09)
271 สอบราคาจ้างเหมาลงลูกรังถนน เพื่อการขนส่ง ม.7 (บ้านดอนขวาง) ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 พ.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:42pm (23/04/09)
270 สอบราคาจ้างเหมาลงลูกรังถนน เพื่อการขนส่ง ม.6 (บ้านดอนยี่กรอก) ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 พ.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:41pm (23/04/09)
269 สอบราคาจ้างเหมาลงลูกรังถนน เพื่อการขนส่ง ม.4 (บ้านใหญ่) ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 พ.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:40pm (23/04/09)
268 สอบราคาจ้างเหมาลงลูกรังถนน เพื่อการขนส่ง ม.1 - ม.2 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 พ.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:39pm (23/04/09)
267 สอบราคาจ้างเหมาลงลูกรังถนน เพื่อการขนส่ง ม.1 (บ้านสมอดาน) ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 พ.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
03:38pm (23/04/09)
266 สอบราคาซื้อเครื่องพ่นสายสะพายหลัง ชนิดละอองฝอยละเอียด จำนวน 2 เครื่องงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหัวสะพาน
03:24pm (23/04/09)
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการวิทยาการเขต 16 จ.เพชรบุรี จำนวน 1 หลังหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 27 เม.ย.52 (เวลา 10.00 น.)
03:19pm (23/04/09)
264 สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 1,800 คนห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
02:15pm (23/04/09)
263 สอบราคาจ้างเหมาบริการเบี้ยประกันอุบัติเหตุ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 1,875 คนห้องพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
02:13pm (23/04/09)
262 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 188 ลูกบาศก์เมตร ม.2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
02:06pm (23/04/09)
261 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 188 ลูกบาศก์เมตร ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
02:06pm (23/04/09)
260 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 376 ลูกบาศก์เมตร ม.3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
02:05pm (23/04/09)
259 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 301 ลูกบาศก์เมตร ม.2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
02:05pm (23/04/09)
258 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 301 ลูกบาศก์เมตร ม.1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
02:04pm (23/04/09)
257 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 59 ลูกบาศก์เมตร ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
02:04pm (23/04/09)
256 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 410 ลูกบาศก์เมตร ม.3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
02:03pm (23/04/09)
255 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 59 ลูกบาศก์เมตร ม.2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
02:03pm (23/04/09)
254 โครงการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 59 ลูกบาศก์เมตร ม.1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 28 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
02:02pm (23/04/09)
253 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายมัสยิดซีรอยุดดีน ม.2 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:08pm (20/04/09)
252 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายปลายคลองมอญ ม.3 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:07pm (20/04/09)
251 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (เททับพื้นเดิม) ม.5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:07pm (20/04/09)
250 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
05:06pm (20/04/09)
249 สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม จำนวน 4 ที่นั่ง 1 หลังหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 เม.ย.52 (เวลา 08.30 - 15.30 น.)
04:55pm (20/04/09)
248 สอบราคาซื้อที่ดิน เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
04:39pm (20/04/09)
247 ขายพัสดุชำรุง ประจำปี 2550 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีงานพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
04:32pm (20/04/09)
246 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแก่งกระจาน จำนวน 3 รายการหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 22 เม.ย.52 (เวลา 13.30 - 14.30 น.)
04:29pm (20/04/09)
245 สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ด้วยเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 7 รายการงานพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:22pm (20/04/09)
244 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระบริเวณหุบไม้แก้วและช้างรอยเดียว ม.6 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
04:19pm (20/04/09)
243 ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
02:45pm (3/04/09)
242 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาอลงลูกรังถนน เพื่อการขนส่ง ม.1, 2, 4, 6 และ ม.7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
04:54pm (2/04/09)
241 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารกองบังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี จำนวน 18 รายการแผนกพลาธิการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
04:53pm (2/04/09)
240 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเลียบคลองบ้านน้อย ม.6 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:50pm (2/04/09)
239 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข้างหอสมุดพระเทพฯ ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:49pm (2/04/09)
238 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนนเพชรเกษม - คลองชลประทาน ม.2 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:49pm (2/04/09)
237 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนวัดกุฎิ - ศูนย์ข่าว ม.4 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:48pm (2/04/09)
236 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด ให้กับ ร.พ.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (จำนวน 3 รายการ)อาคารคลังพัสดุ โรงพยาบาลนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
04:14pm (2/04/09)
235 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนครชัยศรีโรงพยาบาลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
04:11pm (2/04/09)
234 จ้างบดอัดแน่นหินคลุกและราดยางถนนทดแทนที่ถูกน้ำท่วม โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 10 เม.ย.52 (เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
04:10pm (2/04/09)
233 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ม.5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:59pm (1/04/09)
232 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:59pm (1/04/09)
231 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.1 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:58pm (1/04/09)
230 โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้านห้วยแก้ว ม.3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:58pm (1/04/09)
229 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:57pm (1/04/09)
228 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมสุข ม.2 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:57pm (1/04/09)
227 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องสุขา จำนวน 1 หลังงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
03:50pm (1/04/09)
226 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ อปพร. ต.โพไร่หวาน จำนวน 7 รายการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
03:47pm (1/04/09)
225 โครงการปั้นถนนดินพร้อมลงหินผุ ม.7 ต.บางตะบูน (โครงการที่ 2)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 เม.ย.52
03:45pm (1/04/09)
224 โครงการปั้นถนนดินพร้อมลงหินผุ ม.7 ต.บางตะบูน (โครงการที่ 1)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 เม.ย.52
03:44pm (1/04/09)
223 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านกำ ม.6 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 20 เม.ย.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
03:36pm (1/04/09)
222 โครงการถมดินเพื่อจัดสร้างลานเอนกประสงค์ต้านยาเสพติด บ้านไร่ปึก ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 20 เม.ย.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
03:34pm (1/04/09)
221 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านโพธิ์กรุ ม.3 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 20 เม.ย.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
03:32pm (1/04/09)
220 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านหาด ม.2 ต.ท่าช้าง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 20 เม.ย.52 (เวลา 09.30 - 12.00 น.)
03:31pm (1/04/09)
219 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นขนสุกร จำนวน 1 เครื่องงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
09:46am (1/04/09)
218 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรวง จำนวน 13 รายการงานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี
09:44am (1/04/09)
217 สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรงหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 7 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
09:41am (1/04/09)
216 สอบราคาโครงการจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรงหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 7 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
09:40am (1/04/09)
215 สอบราคาจ้างเหมาลงลูกรังถนน เพื่อการขนส่ง ม.1, 2, 4, 6 และ ม.7 ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 20 เม.ย.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
09:14am (1/04/09)
214 สอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 20 เม.ย.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
10:34am (31/03/09)
213 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 20 เม.ย.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
10:33am (31/03/09)
212 โครงการถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อย ม.3 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:36pm (30/03/09)
211 โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อาคาร คสล.2 ชั้น ม.1 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 9 เม.ย.52 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
03:32pm (30/03/09)
210 โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน (หลังใหม่) ม.1 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 9 เม.ย.52 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
03:31pm (30/03/09)
209 โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน (หลังใหม่) ม.1 ต.บางจาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
03:30pm (30/03/09)
208 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการงานพัสดุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
11:20am (30/03/09)
207 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ม.4 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 เม.ย.52 (เวลา 13.00 - 14.00 น.)
11:15am (30/03/09)
206 ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 70 รายการห้องธุรการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
04:12pm (26/03/09)
205 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่าเครื่องจักรกล และเช่ารถขนคอนกรีตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
04:09pm (26/03/09)
204 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำพุอ้อ ม.5 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 30 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
04:06pm (26/03/09)
203 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ม.2 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 1 เม.ย.52 (เวลา 09.00 - 11.00 น.)
04:40pm (25/03/09)
202 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ โดยการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 00040304สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
04:37pm (25/03/09)
201 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ โดยการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1502, 1600สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
04:35pm (25/03/09)
200 สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือสื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทางไกล) จำนวน 6,960 เล่มงานพัสดุ สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี
04:31pm (25/03/09)
199 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจตเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง/เครื่องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม 24 เข็ม จำนวน 1 เครื่อง)สำนักงานวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
04:28pm (25/03/09)
198 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านศาลา ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 9 เม.ย.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
04:25pm (25/03/09)
197 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จำนวน 4 อาคาร ๆ ละ 4 ชั้นหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 27 มี.ค.52 (เวลา 09.30 - 10.00 น.)
08:33am (25/03/09)
196 สอบราคาซื้อระบบเสียงตามสายอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง ม.6 (บ้านดอนยี่กรอก) ต.หนองพลับ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
04:50pm (24/03/09)
195 สอบราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณบอกตำแหน่งจานดาวเทียม (GPS) จำนวน 6 เครื่องฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
04:47pm (24/03/09)
194 สอบราคาซื้อเครื่องเย็บกระสอบ จำนวน 5 เครื่องฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
04:46pm (24/03/09)
193 สอบราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้านักเรียน จำนวน 550 คนอาคารสำนักงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
08:30am (24/03/09)
192 สอบคราคาจ้างปรุงและบริการอาหารนักเรียน จำนวนประมาณ 550 คนอาคารสำนักงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
08:28am (24/03/09)
191 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด ให้กับ ร.พ.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (จำนวน 4 รายการ)อาคารคลังพัสดุ โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม
03:31pm (23/03/09)
190 สอบราคาขุดลอกคลองบางจาก ม.1 - 2 ต.บ้านทาน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 7 เม.ย.52 (เวลา 14.30 - 15.30 น.)
03:27pm (23/03/09)
189 สอบราคาจ้างงานวางท่อระบายน้ำ ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 เม.ย.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
03:24pm (23/03/09)
188 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 เม.ย.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
02:58pm (23/03/09)
187 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
02:50pm (23/03/09)
186 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมของ สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2552สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
04:10pm (20/03/09)
185 จ้างจัดหาและติดตั้งคานสะพานคอนกรีตอัดแรง โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 27 มี.ค.52 (เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)
04:09pm (20/03/09)
184 สอบราคาจ้างงานวางท่อระบายน้ำ ม.2 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 30 มี.ค.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
09:36am (20/03/09)
183 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถปิคอัพ) จำนวน 1 คันงานพัสดุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
02:18pm (19/03/09)
182 ก่อสร้างอาคารกองการศึกษา บริเวณ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
02:16pm (19/03/09)
181 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต ม.2 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 เม.ย.52 (เวลา 09.00 น.)
02:14pm (19/03/09)
180 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการ อบต. ม.2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 31 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
09:25am (18/03/09)
179 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 บ้านหนองจิก ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.52 เป็นต้นไป
03:59pm (17/03/09)
178 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ทำการ อบต. ม.2 ต.หนองชุมเพลเหนือ อ.เยาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 31 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
03:58pm (17/03/09)
177 ประกวดราคาซื้อกล่อง GABIONS และกล่อง MATTRESS จำนวน 2 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักชลประทานที่ 14
03:36pm (13/03/09)
176 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดลูกข่ายฯ) เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย จำนวน 10 ชุดหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:29pm (13/03/09)
175 สอบราคาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ/วัสดุ จำนวน 36 รายการห้องธุรการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
03:25pm (13/03/09)
174 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เงินคงคลัง ประจำปี 2552 จำนวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ PC/เครื่องคอมพิวเตอร์ Netebook/เครื่องฉายสื่อประสม)ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
04:14pm (12/03/09)
173 จ้างออกแบบและประมาณการอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาย้อยหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
03:28pm (12/03/09)
172 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่องวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
03:24pm (12/03/09)
171 จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก สายบ้านเขากะโหลก - บ้านลุ่มหว่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ครั้งที่ 2)หมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:04pm (11/03/09)
170 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
03:00pm (11/03/09)
169 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
02:59pm (11/03/09)
168 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
02:59pm (11/03/09)
167 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
02:58pm (11/03/09)
166 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อุ่นน้ำเกลือและผ้าห่มเด็ก) จำนวน 1 ตู้งานพัสดุ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
02:52pm (11/03/09)
165 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโรงอาหารห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
02:46pm (10/03/09)
164 ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)
04:15pm (6/03/09)
163 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (จำนวน 12 คัน)ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
04:14pm (6/03/09)
162 จ้างเหมาก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนพระนครคีรี ในบริเวณวัดพระนอน พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 7 ชุด และเครื่องเด็กเล่น จำนวน 1 ชุดหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มี.ค.52 (เวลา 09.00 - 11.00 น.)
04:13pm (6/03/09)
161 จ้างเหมาส่วนสุขภาพชุมชนท่าหิน ในบริเวณวัดป้อมหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มี.ค.52 (เวลา 09.00 - 11.00 น.)
04:13pm (6/03/09)
160 จ้างเหมาก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนนามอญ พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 7 ชุด และเครื่องเด็กเล่น จำนวน 1 ชุดหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มี.ค.52 (เวลา 09.00 - 11.00 น.)
04:12pm (6/03/09)
159 จ้างเหมาก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนชีสระอินทร์ พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 4 ชุด และเครื่องเด็กเล่น จำนวน 1 ชุดหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มี.ค.52 (เวลา 09.00 - 11.00 น.)
04:12pm (6/03/09)
158 จ้างเหมาก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนวิหารใหญ่-ไตรโลก พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ชุด เครื่องเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด และก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโดยรอบหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 มี.ค.52 (เวลา 09.00 - 11.00 น.)
04:11pm (6/03/09)
157 สอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
03:04pm (5/03/09)
156 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา ม.11 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
10:20am (5/03/09)
155 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา ม.8 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
10:19am (5/03/09)
154 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา ม.5 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
10:18am (5/03/09)
153 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย ม.7 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
10:18am (5/03/09)
152 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย สายบ้านนายนิด นามไว ม.4 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
10:17am (5/03/09)
151 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย สายบ้านนายบัว อินทจักร ม.4 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
10:16am (5/03/09)
150 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
10:14am (5/03/09)
149 สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 44 เมตร ม.4 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
10:13am (5/03/09)
148 สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 162 เมตร ม.3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพขรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
10:12am (5/03/09)
147 สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 41 เมตร ม.3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพขรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
10:10am (5/03/09)
146 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
10:07am (5/03/09)
145 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ม.6 ต.สำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มี.ค.52 (เวลา 10.30 - 11.30 น.)
02:24pm (4/03/09)
144 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ม.6, 7 ต.สำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 มี.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
02:22pm (4/03/09)
143 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตการจ่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านดอนทราบ ม.1 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
02:19pm (4/03/09)
142 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านศาลา ม.2 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
02:19pm (4/03/09)
141 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก ม.2 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
02:18pm (4/03/09)
140 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
02:17pm (4/03/09)
139 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านห้วยกระแทก ม.1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
02:17pm (4/03/09)
138 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
02:15pm (4/03/09)
137 สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ร.พ.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 มี.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
02:13pm (4/03/09)
136 สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คันห้องพัสดุและอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
02:11pm (4/03/09)
135 สอบราคาเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คันสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
04:55pm (27/02/09)
134 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านห้วยไผ่ ม.6 ต.ห้วยแม่เพรียง ต.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 4 มี.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
09:52am (27/02/09)
133 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านซ่อง ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 มี.ค.52 (เวลา 13.30 น.)
03:55pm (25/02/09)
132 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี
05:04pm (24/02/09)
131 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกพร้อมซ่อมแซมเหมืองดาดคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝังท่อ ม.7 ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 มี.ค.52 (เวลา 09.00 - 10.00 น.)
05:01pm (24/02/09)
130 โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2552องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
04:58pm (24/02/09)
129 จ้างเหมาปรับปรุงคอขวด : ขยายไหล่ทอง สาย พบ.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3204 - บ้านมะขามโพรง อ.บ้านลาด, แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
05:27pm (23/02/09)
128 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน จำนวน 2 คันกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
05:25pm (23/02/09)
127 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 4 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 27 ก.พ.52 (เวลา 09.00 - 12.00 น.)
09:38am (23/02/09)
126 สอบราคาซื้อเครื่องกว้านบานระบาย พร้อมกรอบเหล็กหล่อ จำนวน 2 รายงาน ของงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคูน้ำ 32 แห่งหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:19pm (20/02/09)
125 สอบราคาซื้อเครื่องกว้านบานระบาย พร้อมกรอบเหล็กหล่อ จำนวน 2 รายงาน ของงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคูน้ำ 32 แห่งหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
03:18pm (20/02/09)
124 สอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2552สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
03:10pm (20/02/09)
123 สอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก พร้อมปรับถมดิน ม.4 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 ก.พ.52 (เวลา 14.00 น.)
03:08pm (20/02/09)
122 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกพร้อมฝังท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านเจ๊แต๋วถึงคลองสังเวช) จำนวน 3 บ่อ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 ก.พ.52 (เวลา 14.00 น.)
03:07pm (20/02/09)
121 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อ คสล. ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (หน้า อบต.แหลมผักเบี้ย) ม.2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 ก.พ.52 (เวลา 14.00 น.)
03:05pm (20/02/09)
120 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 26 ก.พ.52 (เวลา 14.00 น.)
02:56pm (20/02/09)
119 สอบราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. ม.7 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 5 มี.ค.52 (เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)
02:49pm (20/02/09)
118 สอบราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. ม.6 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 5 มี.ค.52 (เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)
02:48pm (20/02/09)
117 สอบราคาจ้างก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 5 มี.ค.52 (เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)
02:47pm (20/02/09)
116 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องพักศพ จำนวน 1 หลังหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 มี.ค.52 (เวลา 09.30 น.)
02:39pm (20/02/09)
115 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. ชนิดไม่มีทางเท้าข้ามคลองห้วยหลวงซอยห้วยแก้ว พร้อมรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ม.3 ต.เขาย้อย จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
05:08pm (18/02/09)
114 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล ของ ร.พ.พระจอมเกล้าฯ จำนวน 1 รายการ (ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 14,000 กล่อง)อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
03:38pm (17/02/09)
113 สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุดห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
03:35pm (17/02/09)
112 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลบางตะบูนหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 24 ก.พ.52 (เวลา 09.00 - 11.00 น.)
03:32pm (17/02/09)
111 จ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พบ.1027 ยแกทางหลวงหมายเลข 4 อ.ชะอำ, อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
03:28pm (17/02/09)
110 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด และโน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่องที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
09:00am (17/02/09)
109 สอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยรื้อกระเบื้องหลังคาหลังเก่าและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ทั้งหมดหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 ก.พ.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
08:59am (17/02/09)
108 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝารางระบายน้ำ บริเวณบ้านข้างและด้านหลัง ที่ว่การอำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 ก.พ.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
08:54am (17/02/09)
107 สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ม.2 สานเลียบคลองหลังโรงเจ ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 17 ก.พ.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
08:57am (16/02/09)
106 สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด) จำนวน 2 เครื่องที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
08:50am (16/02/09)
105 ประกวดราคาซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 มอก.128-2549หน่วยพัสดุ โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14
03:24pm (12/02/09)
104 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ, เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย และลวดผูกเหล็กหน่วยพัสดุ โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14
03:22pm (12/02/09)
103 ประกวดราคาซื้อทรายหยาบ (ผสมคอนกรีต) และทรายหยาบ (สำหรับจัดทำ Filter - Bedding)หน่วยพัสดุ โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14
03:20pm (12/02/09)
102 ประกวดราคาซื้อแอสฟัลท์อิมัลชัน ชนิด CSS-1 มอก.371-2530, แอสฟัลท์ซีเมนต์ชนิด AC 60-70 มอก.851-2542 และแอสฟัลท์อิมัลชัน ชนิด CRS-2 มอก.371-2530หน่วยพัสดุ โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14
03:16pm (12/02/09)
101 โครงการก่อสร้างท่อ คสล. พร้อมผิวจราจร หน้าบ้าสครูดิเลก ม.1หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 ก.พ.52 (เวลา 10.00 - 14.00 น.)
04:19pm (11/02/09)
100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณโรงจอดรถ อบต. ม.3หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 ก.พ.52 (เวลา 10.00 - 14.00 น.)
04:17pm (11/02/09)
99 โครงการก่อสร้างประตูน้ำเหมืองยายอาง ม.1 โดยหล่อผนังและเสา ติดตั้งประตูน้ำเครื่องยกหมุน (ครั้งที่ 2)หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 16 ก.พ.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
04:13pm (11/02/09)
98 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านท่าแร้งออก - บ้านป่าขาด ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
11:13am (11/02/09)
97 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองตาฉาว ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
11:11am (11/02/09)
96 จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.5 ต.เขาย้อย ม.1 ต.บางเค็มหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:36pm (6/02/09)
95 จ้างเหมาเสริมผิวลาดยาง สายทาง สส.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 325 - บ้านท่าคา อ.เมืองอัมพวา จ.สมุทรสงครามหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
05:08pm (5/02/09)
94 จ้างเหมาบูรณะผิวทางลาดยางเคพซีล สายทาง พบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3204 บ้านทางหลวง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
05:06pm (5/02/09)
93 จ้างเหมาบูรณะผิวทางลาดยางเคพซีล สายทาง ปข.1014 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านสำโรง อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
05:05pm (5/02/09)
92 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 11 ก.พ.52 (เวลา 09.30 - 10.30 น.)
05:02pm (5/02/09)
91 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล ของ ร.พ.พระจอมเกล้าฯ จำนวน 2 รายการอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:57pm (5/02/09)
90 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล ของ ร.พ.พระจอมเกล้าฯ จำนวน 2 รายการ
04:57pm (5/02/09)
89 สอบราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนด์รีดร้อนชนิดแผ่น มอก.528 - 2540 จำนวน 2 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:12pm (4/02/09)
88 สอบราคาซื้อแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น สำหรับถนน จำนวน 2 รายการหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:11pm (4/02/09)
87 สอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 1,728 ลูกบาศก์เมตรหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:10pm (4/02/09)
86 สอบราคาซื้อดินธรรมดา จำนวน 14,960 ลูกบาศก์เมตรหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:09pm (4/02/09)
85 สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพหน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:08pm (4/02/09)
84 สอบราคาซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (ไม้เนื้ออ่อน)หน่วยงานพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี
05:06pm (4/02/09)
83 จ้างจัดหาและติดตั้ง LOG BOOM เขื่อนแก่งกระจานหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 13 ก.พ.52 (เวลา 13.00 น.)
04:52pm (4/02/09)
82 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา/ครุภัณฑ์การแพทย์/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี
04:47pm (4/02/09)
81 ประกวดราคาซื้อดินลูกรังหน่วยพัสดุ โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14
04:44pm (4/02/09)
80 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1หน่วยพัสดุ โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 14
04:42pm (4/02/09)
79 สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารของ ร.พ.ค่ายรามราชนิเวศน์ แผนกพลาธิการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
08:46am (4/02/09)
78 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองซอ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
08:45am (4/02/09)
77 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านพุตูม - บ้านหนองไก่เถื่อน ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
08:44am (4/02/09)
76 จ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองเหมืองตานิ่ม ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
11:09am (2/02/09)
75 สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายผลผลิตภัณฑ์สหกรณ์และเกษตรกรในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพงหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 12 ก.พ.52 (เวลา 08.30 - 16.00 น.)
04:16pm (29/01/09)
74 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
04:13pm (29/01/09)
73 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0900 ตอนทางแยกเข้ากุยบุรี - ทางแยกเข้าประจวบคีรีขันธ์สำนักงานทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
04:10pm (29/01/09)
72 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0100, 0201 ตอนสี่แยกปฐมพร - ทางแยกเข้าสวีสำนักงานทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
04:08pm (29/01/09)
71 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 4 เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่องที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
04:04pm (29/01/09)
70 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาหารสำนักงาน อบต.หนองจอก โดยต่อเติมโครงหลังคาเหล็กหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:03pm (29/01/09)
69 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาหารสำนักงาน อบต.หนองจอกหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:01pm (29/01/09)
68 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำและก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ ม.1 ต.เขาย้อยหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 10 ก.พ.52 (เวลา 14.30 - 15.00 น.)
03:57pm (29/01/09)
67 ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเหมืองยายอาง ม.1 ต.บางครกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
04:01pm (28/01/09)
66 ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเหมืองยายอาง ม.1 ต.บางครก
04:00pm (28/01/09)
65 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านหาด ม.2 ต.ท่าช้างหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 10 ก.พ.52 เวลา 09.30 - 12.00 น.
11:15am (28/01/09)
64 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้ง คสล. (ตัวยู) พร้อมก่อสร้างบ่อดักขยะ คสล, บ้านไร่มะตุ่ม ม.5 ต.ท่าช้างหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 10 ก.พ.52 เวลา 09.30 - 12.00 น.
11:13am (28/01/09)
63 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.บางครกหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 2 ก.พ.52 (เวลา 10.00 - 11.00 น.)
10:53am (28/01/09)
62 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ เคร่องสแกน และกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
02:22pm (27/01/09)
61 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ยาง ม.3 ต.ท่าช้างหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 10 ก.พ.52 เวลา 09.30 - 12.00 น.
01:14pm (27/01/09)
60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการงานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี
09:17am (27/01/09)
59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
03:48pm (26/01/09)
58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องล่นสนามเด็กเล่นเป็นชุมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
03:47pm (26/01/09)
57 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 2 รายการอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
03:43pm (26/01/09)
56 จ้างเหมาก่อสร้างถนนสายเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก สายบ้านเขากะโหลก - บ้านลุ่มหว่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอดหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:36pm (23/01/09)
55 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโปร่งวิเชียร - สำนักสงฆ์หัวหิน ต.ยางน้ำกลัดใต้หมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:33pm (23/01/09)
54 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 13 แห่ง ม.1 - 3 ต.หนองขนานหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
02:30pm (23/01/09)
53 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ โดยการปรับปรุงผิวทางและพื้นทางเดิม บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1600, 1700 ตอนสะพานห้วยแพรกบางทะลายฝั่งเหนือ - แยกเข้าท่าแซะ - สี่แยกปฐมพรสำนักงานทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์)
08:53am (23/01/09)
52 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เงินคงคลัง ประจำปี 2552 จำนวน 3 รายการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
04:42pm (21/01/09)
51 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล ของ ร.พ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 รายการงานบริหารเวชภัณฑ์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
04:40pm (21/01/09)
50 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วและประตูเข้า - ออก สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายางฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
04:35pm (21/01/09)
49 สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง 2 ชั้น จำนวน 3 คันกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระรามหก
04:27pm (21/01/09)
48 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายวัดราษฎร์ศรัทธา ต.บางแก้วหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:07pm (21/01/09)
47 สอบราคาจัดซื้อเรือยางกู้ภัย พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย และอุปกรณ์ประจำเรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม
10:20am (21/01/09)
46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกลางพัฒนา ช่วงที่ 2 ม.4หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 ก.พ.52 (เวลา 11.00 น.)
10:14am (21/01/09)
45 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หน้าโรงเรียนสอนศาสนา ม.3หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 ก.พ.52 (เวลา 10.30 น.)
10:13am (21/01/09)
44 โครงการลงลูกรังเสริมพื้นถนนซอยยายม่วงหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 ก.พ.52 (เวลา 10.00 น.)
10:11am (21/01/09)
43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายอ๊อด ม.2หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 4 ก.พ.52 (เวลา 09.30 น.)
10:09am (21/01/09)
42 โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนวเลียบตลิ่งคลองท่าแร้ง ม.1หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 3 ก.พ.52 (เวลา 09.00 น.)
10:06am (21/01/09)
41 สอบราคาโครงการขุดลอกคูคลองส่งน้ำในตำบลห้วยโรง ปริมาณดินขุด จำนวน 6,819 ลูกบาศก์เมตรหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 30 ม.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
10:03am (21/01/09)
40 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
09:57am (21/01/09)
39 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 80 รายการงานอำนวยการ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
09:56am (21/01/09)
38 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายบ้านวังหิน - บ้านปากรัตน์ ต.ยางน้ำกลัดใต้ (เพิ่มเติม)หมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:53am (21/01/09)
37 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
03:48pm (19/01/09)
36 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 29 ม.ค.52 (เวลา 09.30 น.)
02:03pm (19/01/09)
35 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 จำนวน 1 หลังหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 29 ม.ค.52 เวลา 09.30 น.
02:02pm (19/01/09)
34 สอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค รายการ "ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 1,300 ตารางเมตร"หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 22 ม.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
09:13am (19/01/09)
33 สอบราคาจ้างเหมาผู้ชำนาญการคุมกำเนิดลิงฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
09:07am (19/01/09)
32 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
09:00am (19/01/09)
31 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่อำไพ ม.1 ต.ท่าแร้งหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 ม.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
08:56am (19/01/09)
30 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเจ๊ก ม.3 ต.ท่าแร้งหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 ม.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
08:55am (19/01/09)
29 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองเจ็ก ม.8 ต.ท่าแร้งหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 ม.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
08:54am (19/01/09)
28 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเนิน ม.7 ต.ท่าแร้งหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 23 ม.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
08:52am (19/01/09)
27 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันห้วยเขาน้อย - โรงปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการสัญจร และปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเที่ยว ต.ถ้ำรงค์หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 21 ม.ค.52 เวลา 10.00 น.
08:33am (19/01/09)
26 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันดินลำคลองห้วยหลวง ม.3 ต.เขาย้อยหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:26pm (14/01/09)
25 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดี่ม ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด จำนวน 19,980 กล่ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
02:36pm (13/01/09)
24 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่มพลาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด จำนวน 18,204 ถุงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาน
02:34pm (13/01/09)
23 สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ 5 ประตู จำนวน 1 คันสำนักงานจังหวัดชุมพร
03:26pm (12/01/09)
22 จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 15 ม.ค.52 (เวลา 10.00 น.)
09:15am (12/01/09)
21 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังหิน - บ้านปากรัตน์ ต.ยางน้ำกลัดใต้หมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:11am (12/01/09)
20 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านบ่อโพรง - หนองจอก ต.หนองขนานหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:10am (12/01/09)
19 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คลส. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.3 ต.ทับคางหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:24pm (8/01/09)
18 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คลส. พร้อมฝาปิด-เปิด ม.2 ต.ทับคางหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:23pm (8/01/09)
17 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 14 ม.ค.52 (เวลา 10.00 - 11.30 น.)
04:19pm (8/01/09)
16 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - ต.ท่ายางหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
04:15pm (8/01/09)
15 สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน)งานพัสดุ โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
04:12pm (6/01/09)
14 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องซิลค์ปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 เครื่อง)งานพัสดุ โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
04:10pm (6/01/09)
13 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.แหลมผักเบี้ย จำนวน 2 คันองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
04:09pm (6/01/09)
12 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
04:07pm (6/01/09)
11 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล (PREGABALIN CAP 75 MG จำนวน 33,600 CAP)อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
03:15pm (5/01/09)
10 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแคปซีล จำนวน 3,240 ตารางเมตรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
03:14pm (5/01/09)
9 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.12 เมตร พื้นที่ 752 ตารางเมตรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
03:13pm (5/01/09)
8 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 1 หลังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
03:12pm (5/01/09)
7 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ม.2 - 7 ต.ท่าแร้งหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 6 ม.ค.52 (เวลา 10.00 - 12.00 น.)
10:05am (29/12/08)
6 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรัปบรุงผิวจราจรซอยแยกจากถนนนอกข้าง บ้านเลขที่ 11หมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 6 ม.ค.52 (เวลา 10.00 - 10.30 น.)
10:01am (29/12/08)
5 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ส้วม จำนวน 1 หลังหมายเหตุ : ดูสถานที่ วันที่ 6 ม.ค.52 (เวลา 08.30 - 15.30 น.)
09:55am (29/12/08)
4 ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.5 ต.ทับคางหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:52am (29/12/08)
3 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสผ. ม.1 ต.ทับคางหมายเหตุ : ดูสถานที่ด้วยตนเอง
09:51am (29/12/08)
2 ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล จำนวน 3 รายการอาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
09:46am (29/12/08)
1 ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาล (D5 S/2 1000 ML จำนวน 38,000 ถุง)อาคารเภสัชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
09:44am (29/12/08)