เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชาย พานิชพรพันธุ์ พร้อมด้วย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล และนายประสาน วงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายนิรันดร์ สมสมาน ปลัดจังหวัดและ น.ส.ณุวรรณา อนันตกิจไพศาล หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ,สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง โดยมีข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับกันอย่างอุบอุ่น
   
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th