ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชมพู่เพชรสายรุ้งกับชมพู่เพชรสุวรรณ
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การปิดป้ายชื่อสินค้าและราคาจำหน่าย "ชมพู่เพชรสายรุ้ง"
หนังสื่อ "ชมพู่เพชรสายรุ้ง"
ลักษณะ ชมพู่เพชรสายรุ้ง ชมพู่เพชรสุวรรณ
ลักษณะก้นผล ก้นผลแคบ สีชมพูเข้ม ก้นผลกว้าง ขอบสีแดง
ลักษณะก้นเนื้อ แข็ง กรอบ เนื้อหนา นิ่ม ไม่กรอบ เนื้อค่อนข้างบาง
สี เขียวอ่อนปนชมพู มีแถบสีชมพู
(เส้นเอ็น)เป็นริ้ว
สีเขียวปนแดงคล้ำ
มีเส้นเอ็นสีแดงเห็นชัดเจน
เมล็ด 1-3 เมล็ด 1-3 เมล็ด
รสชาติ หวานกลมกล่อม
% ความหวาน 8-15 องศาบริกซ์
จืด-หวาน
% ความหวาน 6-11 องศาบริกซ์
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 
 
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th