Phetchaburi

www.Phetchaburi.go.th

 

 

| home| Guestbook|web board|
 

 

 

 

ีงานพระนครคีรี ต้นเดือน ก.พ.ของทุกปี

พระธาตุจอมเพชร

 

วัดพระแก้ว

 

 

พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน

 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

งานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี 

ต้นเดือน ก.พ.ของทุกปี

 

 

 

 

 

รถรางไฟฟ้าขึ้น-ลง พระนครคีรี

 

 

 

 

 

พระนครคีรี

 

          หากมีโอกาสได้เดินทางโดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี  บริเวณแยกเข้าเมืองเพชรบุรีท่านสามารถมองเห็นยอดเขาสามยอดตั้งอยู่มีเจดีย์และปราสาทอันสวยงามประดิษฐานทั้งสามยอดภูเขาชาวเพชรบุรีเรียกภูเขานี้ว่า “ เขาวัง “        เขาวังเป็นภาษาที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากเนื่องจากภูเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งพระราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) เป็นแม่กองสร้างพระราชวังแห่งนี้เมื่อ พ..2401  และตั้งชื่อพระราชวังแห่งนี้ว่า  “ พระนครคีรี“

          พระนครคีรีรวมเนื้อที่ยอดเขาสามยอดสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือ

               ภูเขายอดกลาง เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชรซึ่งเป็นองค์พระธาตุรูปฐานกลมองค์พระธาตุสูง 1 เส้นภายในฐานกลวงเป็นห้องกลมมีทางเข้าออกสี่ทางและมีช่องทางที่สามารถเดินขึ้นบนฐานทักษิณอีกสี่ช่องทางหนึ่งผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมจะประทับใจในความอุตสาหะ

ของการสร้างพระธาตุและตื่นตากับทัศนียภาพโดยรอบ

          ยอดเขาด้านตะวันออก  เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วซึ่งมีพระแก้วผลึกเป็นพระประธานทรงให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวังทำนองเดียวกับวัดพระแก้วที่กรุงเทพ ฯ ต่อมาเมื่อสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางการได้นำพระแก้วผลึกกลับคืนไปกรุงเทพ ฯ  โดยเปลี่ยนพระพุทธรูปหินอ่อนประดิษฐานเป็นพระประธานแทน

          นอกจากนี้  ตรงหน้าอุโบสถ์วัดพระแก้ว  ยังมีพระปรางค์แดงซึ่งเป็นพระปรางค์โปร่ง(ปกติพระปรางค์จะตันและทึบ) ภายในมีแท่นสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป  ชาวบ้านเรียกพระปรางค์นี้ว่า” เจดีย์แดง “

          ยอดเขาด้านตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังซึ่งมีพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย เช่น

          พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์  ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ประกอบด้วย  ห้องโถงออกขุนนาง  ห้องบรรทม  ห้องแต่งพระองค์  ห้องเสวย  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี)

           พระที่นั่งปราโมทย์มไหศวรรย์  ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าเทพศิรินทราบรมราชินี

          พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท  เป็นปราสาทสวยงามสูง 7 วา ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          พระที่นั่งราชธรรมสภา  เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว….ทรงใช้เป็นที่ประชุมสาธยายธรรม

          ตำหนักสันฐาคารสถาน  ทรงใช้เป็นตำหนักสำหรับรับแขกเมือง  ซึ่งสามารถพักแรมได้

          หอพิมานเพชรมเหศวร  ประกอบด้วยหอย่อยเล็ก 3 หอ ทรงใช้เป็นศาลาเทพารักษ์ (ศาลพระภูมิเจ้าที่) หอหนึ่ง  เป็นหอประโคมสังคีตหอหนึ่ง  และอีกหอหนึ่งเป็นหอประดิษฐฐานพระพุทธรูป

          หอจตุเวทปริตพัจน์  เป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงสดับพระธรรมเทศนาในวันพระธรรมสวนะ

          หอชัชวาลเวียงชัย  (ชาวบ้านเรียกว่า “หอกระโจมแก้ว” หรือ หอส่องกล้อง) ชั้นบนเป็นระเบียงมีลูกกรงโดยรอบ  หลังคาเป็นรูปโดมมุงด้วยกระจกโค้ง  โปรดให้สร้างไว้โดยมีพระราชประสงค์จะทรงส่องกล้องทอดพระเนตรดวงดาวในตำราดาราศาสตร์

          นอกจากนี้ยังมี อาคารสถานต่าง ๆ อีกมากมาย ที่เป็นสถานที่ในราชการพระราชวังในขณะนั้น เช่น โรงม้า  โรงรถราชวัลภาคาร  ศาลาลูกชุน  ศาลาด่านหน้า ฯลฯ

          พระนครคีรี จัดเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างสูง  และทางราชการได้ประกาศให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  รวมเนื้อที่ 8,500 ไร่ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี  จังหวัดเพชรบุรีได้จัดงานพระนครคีรีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระราชวังที่มีค่าทางประวัติศาสตร์  ตั้งแต่ปี 2529  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 16  โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี รวม 10 วัน  10 คืน  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชไทย  รัชกาลที่ 4  รัชกาลที่ 5  รัชกาลที่ 6  ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม

          อย่าลืมศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ทุกปีพบกันที่พระนครคีรีอุทยานประวัติศาตร์

 

          การเยี่ยมชมพระนครคีรี

          ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีได้ทุกวัน  โดยอาจจะเดินขึ้นทางด้านหน้า หรือ อาจจะใช้รถรางไฟฟ้า  ซึ่งสะดวกและปลอดภัย  โดยจ่ายค่าบริการขึ้น - ลง ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท  สอบถามรายละเอียดได้ที่

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี  โทร. 0 - 3240 - 1006  , 0 - 3242 - 5600

          รถรางไฟฟ้า  โทร.

          สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี  โทร. 0 - 3241 - 1771

         

         

 

 

 

   กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี    โทร. 0-3241-1771
e-mail address: [email protected]