ลิ้งค์เชื่อมโยงหน่วยงาน
   
   
   
   
  ร่วมแจ้งเบาะแสการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  
 
link หน่วยงาน 
องค์กรเอกชน
หน่วยงานในจังหวัด
อำเภอ
ท้องถิ่น
กระทรวง
ในสังกัดมหาดไทย
หมู่บ้านในจังหวัดเพชรบุรี
ทีวี,หนังสือพิมพ์
 
   
:: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-1771  
:: E-mail : phetchaburi@moi.go.th