ลิ้งค์เชื่อมโยงหน่วยงาน
link หน่วยงาน 
องค์กรเอกชน
หน่วยงานในจังหวัด
อำเภอ
ท้องถิ่น
กระทรวง
ในสังกัดมหาดไทย
หมู่บ้านในจังหวัดเพชรบุรี
ทีวี,หนังสือพิมพ์
 
:: กลุ่มงานำยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี   
โทร. 0-3241-1645 :: :: E-mail : phetchaburi@moi.go.th