ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
7 ส.ค. 63
07:30 - 00:00
ร่วมงาน "วันรพี 63"
-
บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี
บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : ชุดสุภาพสีขาว-ดำ
7 ส.ค. 63
10:30 - 00:00
ประธานพิธีเปิดงานวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ประจำปี 2563
-
บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (โทนสีฟ้า)
7 ส.ค. 63
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะทำงานจัดวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบุรี
-
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)
ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (โทนสีฟ้า)
 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
7 ส.ค. 63
07:30 - 00:00
ร่วมงาน "วันรพี 63"
-
บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี
บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัด ชุดสุภาพสีขาวดำ
7 ส.ค. 63
09:00 - 00:00
ประธานการประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (ผวจ.มอบ)
-
ห้องนพรัตน์ ชั้น 2 รร.รอยัลไดมอนเพชรบุรี อ.เมือง
ห้องนพรัตน์ ชั้น 2 รร.รอยัลไดมอนเพชรบุรี อ.เมือง ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ชุดสุภาพ
7 ส.ค. 63
10:00 - 00:00
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
-
ปึกเตียนคาบาน่า บีช รีสอร์ท อ.ท่ายาง
ปึกเตียนคาบาน่า บีช รีสอร์ท อ.ท่ายาง ศึกษาธิการ ชุดสุภาพ
7 ส.ค. 63
14:00 - 00:00
ประธานตรวจสถานที่การขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรสมุทร (1970) (ผวจ.มอบ)
-
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรสมุทร (1970) ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรสมุทร (1970) ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย ปค. -
7 ส.ค. 63
15:00 - 00:00
ประธานประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรสมุทร (1970) (ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมุทร(1970) ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย
ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมุทร(1970) ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย ปค. -
 นางวันเพ็ญ มังศรี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
7 ส.ค. 63
07:30 - 00:00
ร่วมงาน “วันรพี 63”
-
บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี
บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัดเพชรบุรี การแต่งกาย : ชุดสุภาพสีขาว-ดำ
7 ส.ค. 63
13:30 - 00:00
ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 25/2563 (ผวจ.มอบ)
-
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 อาคาร 3สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 3 อาคาร 3สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
7 ส.ค. 63
15:30 - 00:00
ประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
-
ห้องประชุมปฏิบัติการ
ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
 นายประทีป การมิตรี   ( ปลัดจังหวัดเพชรบุรี )
7 ส.ค. 63
07:20 - 00:00
- ร่วมงานวันรพี 63
-
บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเพรชบุรี
บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเพรชบุรี ศาลจังหวัดเพชรบุรี สูทสีดำ/เชิตขาว
7 ส.ค. 63
10:00 - 00:00
ร่วมโครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
-
บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทสจ.
7 ส.ค. 63
13:30 - 00:00
-ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด
-
ห้องประชุมสาธารณสุข ชั้น 3
ห้องประชุมสาธารณสุข ชั้น 3 สาธารณสุข -
7 ส.ค. 63
13:30 - 00:00
-ร่วมประชุมคณะทำงานผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบุรี
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม สนง.จ
7 ส.ค. 63
14:00 - 00:00
-ตรวจสถานที่ต่อใบอนุญาต ฯลฯ วัตถุระเบิด หจก.เพชรสมุทร
-
ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย
ม.6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย ปค.
7 ส.ค. 63
15:00 - 00:00
ประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และขนย้ายวัตถุระเบิด ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรสมุทร (1970)
-
ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรสมุทร (1970)
ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรสมุทร (1970) ปค.
7 ส.ค. 63
15:30 - 00:00
ร่วมประชุมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 สิงหาคม 2563
-
ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สนง.จ
 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี )
7 ส.ค. 63
07:00 - 00:00
ร่วมงาน "วันรพี 63"
-
บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี
บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี ศาลจังหวัด ชุดสุภาพสีขาวดำ
7 ส.ค. 63
13:30 - 00:00
ร่วมประชุมคณะทำงานวางผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบุรี
-
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
7 ส.ค. 63
15:30 - 00:00
ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่องในโอกาสวันเฏฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
-
ณ ห้องปฏิบัติการ (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ณ ห้องปฏิบัติการ (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 032-425373 |