ตารางนัดหมายของผู้บริหาร วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

หรือ ตั้งแต่ วันที่  

  ถึงวันที่ : 

  

     
วันที่-เวลา รายการ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์   ( ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
27 ก.พ. 64
00:00 - 00:00
-
-
-
- - -
 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
27 ก.พ. 64
00:00 - 00:00
- เวรรักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการ-
-
-
- - -
27 ก.พ. 64
10:20 - 00:00
-ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ในการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี (ผวจ.มอบ)
-
อ.ชะอำและอำเภอท่ายาง
อ.ชะอำและอำเภอท่ายาง สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ชุดสุภาพ
 นางวันเพ็ญ มังศรี   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
27 ก.พ. 64
00:00 - 00:00
-
-
-
- -
 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง   ( รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี )
27 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64
00:00 - 00:00
-
-
-
- - -
 นายชนพหล ส่งเสริม   ( ปลัดจังหวัดเพชรบุรี )
27 ก.พ. 64
00:00 - 00:00
-
-
-
- -
 นายองครักษ์ ทองนิรมล   ( หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี )
27 ก.พ. 64
00:00 - 00:00
-
-
-
- - -

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 032-425373 |