รายชื่อผู้ร่วมปั่นจักยาน “Bike อุ่นไอรัก”
visitor counter   
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  

กำหนดการพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”ของจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561

กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”ของจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 9 ธันวาคม 2561
 
พิธีมอบเสื้อพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
“Bike อุ่นไอรัก”จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 1 ธันวาคม 2561
  บรรยากาศการซ้อมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”
จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2 ธันวาคม 2561
 
จัดทำโดย :   
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัมนาจังหวัด   
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี   
ติดต่อสอบถาม ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โทร 032-411645