ร่วมกิจกรรมพิเศษวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2558

เพื่อรับเสื้อจักรยานและเข็มกลัดพระราชทาน

(จำนวนจำกัด)

เสื้อจักรยานพระราชทาน เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน รายละเอียดเพิ่มเติม
จุดเริ่มต้นจาก ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ที่ว่าการอำเภอเมือง – รร.พาณิชย์ – เขาหลวง – สนามกีฬาดอนคาน
ไปตามถนนราชดำเนิน ผ่าน ศาลหลักเมือง พระนครคีรี(เขาวัง) อุทยาน ร.4
เลี้ยวซ้ายเข้าถนน เพชรเกษม 34 ผ่านบิ๊กซี
เลี้ยวขวาแยกต้นมะม่วง
เลี้ยวซ้ายถนนภฺมิรักษ์ผ่านวัดกำแพงแลง ซึ่งเป็นวัดที่มีกำแพงที่ทำมาจากหินศิลาแลง เดินทางไปตามถนนโพธิ์การ้อง
เลี้ยวซ้ายแยกวัดไตรโลกเข้าสู่ถนนพงษ์สุริยา ผ่านวัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารามหลวงชั้นตรี อดีตเคยมีสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) เป็นเจ้าอาวาส และที่สำคัญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จมาที่นี้
เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมาตยาวงศ์
เลี้ยวขวาวัดป้อม มาตามถนน พาณิชย์เจริญ ข้ามสะพานจอมเกล้าผ่านวัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวงขั้นตรี วัดหลวงประจำจังหวัดเพชรบุรี
เข้ามณฑลทหารบกที่ 15 ทางด้านประตูทิศเหนือ ซึ่งด้านในจะประกอบไปด้วย พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) , พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5, พระพุทธโสธร 100 ปี และศูนย์การเรียนรู้เศษรฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริห์ โดยจะหยุดพักที่ลานพื้นแข็งหน้าองค์พระพุทธโสธร 100 ปี (เพื่อดื่มน้ำและอาหารว่าง หรือสามารถจัดกิจกรรมเสริมได้)
เดินทางจากจุดพัก ไปออกทางด้านประตูทิศใต้ของมณฑลทหารบกที่ 15 ไปตามถนนราชดำเนิน ซึ่งจะมีศิลปะปูนปั้นของช่างเมืองเพชร
เลี้ยวซ้ายผ่านแยกคงคามราม วัดคงคาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท
เลี้ยวขวาผ่านวัดพระนอน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จมาที่นี้
เลี้ยวขวาที่หน้าเขาวัง และถึงจุดหมายที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
จุดที่ 1 บริเวณใกล้ทางรถไฟหน้าสถานสงเคราะห์กลุ่มสะแก จุดที่ 2 บริเวณทางข้ามรถไฟไปมหาวิทยาลัยราชภัฤเพชรบุรี
;
จุดที่ 3 ทางเข้าเมืองเพชรบุรี จุดที่ 4 บริเวณสีแยกร้านราชากาแฟ
ประชาสัมพันธ์บริเวณเวทีลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
กำหนดการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯBike for MOM ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดเพชรบุรี : 16 ส.ค.58
ภาพกิจกรรมการลงทะเบียน
ภาพกิจกรรมการซ้อมปั่นจักรยาน
ซ้อมปั่นจักรยาน Bike for MOM ช่วงการบันทึกกินเนสส์บุ๊ค เวิลด์ เรคคอร์ด
ภาพพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน
การติดตั้งซุ้มจุด START - FINISH และ เวทีกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for MOM
ภาพบรรยากาศการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for MOM จังหวัดเพชรบุรี
จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี   

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัด โทร 032-401163