จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหวเนปาล
ชื่อบัญชี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี (รับบริจาคช่วยผู้ประสบแผ่นดินไหวเนปาล)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เลขบัญชี 983-2-98065-9
โทรศัพท์ 032-401163 หรือ โทร 1567